Kenmerken en voorbeeldfunctie van Excellente scholen

Het predicaat Excellente scholen is in 2012 in het leven geroepen door de toenmalige minister van Onderwijs. Het voornaamste doel was het stimuleren van kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Inmiddels zijn er bijna 200 scholen in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, die zich ‘Excellente school’ mogen noemen. Nu het traject een aantal jaren bestaat, wil de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) graag weten wat nu precies de typerende kenmerken zijn van deze Excellente scholen, en of deze scholen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere scholen. De Inspectie heeft daarom NRO gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren waarin dit de onderzoeksvragen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

» Lees het volledige nieuwsbericht op de website van het Kohnstamm Instituut.
» Download het onderzoeksrapport en de schoolrapporten: