Kennis over werkplekleren is nog te beperkt

We weten nog te weinig over de organisatie van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo. Dat stelt het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN na een systematische analyse van zo’n 4.000 onderzoekartikelen uit de periode 2005-2015. “Binnen mbo-opleidingen beslaat werkplekleren zo’n 40 tot 60 procent van het curriculum”, zegt lector Loek Nieuwenhuis. “In het hbo verschilt het per opleiding. Het is raar dat we hier zo weinig van weten, terwijl we bijvoorbeeld wel van alles weten over differentiëren in de klas.”

Studenten zien hun stageperiode vaak als ‘werken’, niet als ‘leren’. Ze zien er naar uit, maar zijn vaak nog te ontevreden over dit deel van hun opleiding. Veelgehoorde geluiden zijn dat werkplekleren te veel afhangt van de individuele begeleiders. Ook ontbreekt soms een goede afstemming tussen school en werkplek.  “Ik denk aan een secretaresseopleiding waarin studenten op vrijdag stage liepen”, zegt onderzoeker Derk-Jan Nijman. “Maar juist op vrijdag waren veel collega’s en begeleiders vrij en waren er weinig uitdagende taken te doen.”

Tegenvallende literatuur

Om te kijken welke wetenschappelijke kennis nu eigenlijk beschikbaar is over de pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo, voerden de onderzoekers een systematische review uit. De relevante onderzoeken vonden vaak plaats binnen één opleidingscontext. Dat was in eerste instantie een teleurstelling. Onderzoekster Aimée Hoeve: “Omdat de onderzoeken beschrijvend waren en aan één context gebonden, was het lastig vergelijken. Het leverde een zeer gefragmenteerd beeld van werkplekleren op.”

Wat we wel weten over werkplekleren

Op basis van de systematische analyse zijn ontwerpregels gedestilleerd voor de organisatie en inrichting van werkplekleren. Deze regels betreffen de drie doelen van werkplekleren: de acquisitie van de benodigde kennis en kunde, het participeren in de beroepsgroep, en de oriëntatie op het uiteindelijke beroep door de leerling of student. Opvallend is dat het weinige onderzoek dat beschikbaar is zich focust op de acquisitie van kennis en kunde. Kenniscentrum Kwaliteit van Leren werkt aan een handzame vorm van de ontwerpregels voor vmbo-, mbo- en hbo-docenten die concreet met werkplekleren aan de slag willen.

Over werkplekleren

Werkplekleren is meer dan alleen de stage, maar betreft het aanleren van specifieke kennis en vaardigheden rondom een bepaald beroep in de werkcontext. Daar gaat een stage natuurlijk ook over. Maar werkplekleren omvat ook leren participeren in de beroepsgroep, omdat je de taal leert spreken en de cultuur leert begrijpen. En ten slotte is een uitdrukkelijk doel van werkplekleren de oriëntatie op het toekomstige beroep.

Zie voor meer uitleg over werkplekleren de Canon van ECBO.

Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D-J. & Van Vlokhoven, H. (2017), Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie. HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Nijmegen.

Dit literatuuronderzoek (Pedagogisch-didactische aspecten van werkplekleren in het beroepsonderwijs) werd verricht met subsidie van het NRO.