Kennis benutten

Kennis uit onderwijsonderzoek moet zo veel mogelijk ten goede komen aan de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Om dit te bereiken, betrekt het NRO partners uit beleid en praktijk bij alle fases van het onderzoek.

Deze partners praten bijvoorbeeld mee over de vraag op welke thema’s het onderzoek zich moet richten (programmering) en over de vraag wat de beste onderzoeksvoorstellen zijn (beoordeling). Onderwijsinstellingen en beleidsmakers zijn in veel gevallen ook direct betrokken bij de uitvoering van NRO-onderzoek en bij het verspreiden van de resultaten.

> lees hier de samenvatting van het NRO-beleid voor kennisbenutting (pdf).

Kennisbenutting Plus

Uitvoerders van NRO-onderzoeksprojecten kunnen in de laatste fase van hun onderzoek extra financiering aanvragen voor kennisbenutting.
> meer algemene informatie over deze financiering
> direct naar de NWO-financieringspagina met informatie over de voorwaarden en met de mogelijkheid om aan te vragen.

Reacties en voorbeelden gezocht

We staan open voor reacties en praktijkervaringen. Ook horen we graag meer mooie voorbeelden van wetenschappelijk onderwijsonderzoek dat tot vernieuwing en verbetering van de onderwijspraktijk heeft geleid.

Heeft u zelf wetenschappelijk onderzoek gedaan dat tot een concreet product voor de onderwijspraktijk heeft geleid? Of werkt u voor een onderwijsinstelling en maakt u gebruik van opbrengsten uit wetenschappelijk onderwijsonderzoek? U kunt denken aan checklists, lesmethodes, video’s of een handreiking.
Mail of bel met uw reactie, uw vraag of een mooi voorbeeld naar:

Rowan Zuidema
r.zuidema@nwo.nl
tel. 070 349 4366