Kennis maken, kennis verspreiden

Door voortdurende wisselwerking tussen onderzoekers en partners uit beleid en praktijk zorgen we ervoor dat NRO-onderzoek nooit op zichzelf staat.

NRO-onderzoek wordt bedacht, uitgevoerd en verspreid met de (toekomstige) gebruikers van het onderzoek, om tot maximale kennisbenutting te komen. Uitvoerders van NRO-onderzoek spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van kennisbenutting. Ze krijgen daarbij hulp en advies van het NRO. De manier waarop kennisbenutting kan worden vormgegeven is te lezen in de Handleiding Kennisbenutting.

In deze handleiding staat ook omschreven hoe het NRO werkt aan het breed verspreiden en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten. We gebruiken daarvoor onder meer de NRO Kennisportal Onderwijs. Verder kunt u in de NRO nieuwsbrief en in de nieuwsberichten over onderzoeksresultaten op deze website lezen over de uitkomsten van NRO-onderzoek. Er is ook een speciale mailing met resultaten uit NRO-onderzoek.