Publiciteit voor uw onderzoeksresultaten

Uw onderzoek onder de aandacht van vakbladen en publieksmedia? Het NRO kan hierbij helpen! Neem contact op met de afdeling communicatie als u uw onderzoeksresultaten met een breed -of juist een selectief- publiek wilt delen. Bel daarvoor met Petra Balk (tel. 070 3494161) of Maartje Kouwenberg (tel. 070 3494170), of mail naar PR@nro.nl. Zij bespreken vervolgens samen met u welk publiciteitstraject het meest geschikt is om uw onderzoeksresultaten over het voetlicht te brengen.

Standaard plaatst het NRO berichten over onderzoeksresultaten op de website en verspreidt deze via Twitter, de resultatenmailing en de maandelijkse NRO-nieuwsbrief. Per situatie kunnen specifieke vakmedia benaderd worden of journalisten van landelijke publieksmedia. In alle gevallen geldt dat het NRO de inhoud van de te verspreiden NRO-nieuwsberichten in overleg met u samenstelt.

Zelf contact opnemen met vakmedia?

Overweegt u uw onderzoeksresultaten zelf voor te leggen aan een vakblad of ander onderwijsmedium, maar weet u niet welke onderwijsmedia op het terrein van uw onderzoek bestaan? Ook hiervoor kunt u contact met het NRO opnemen. Het NRO beschikt over een diverse en groeiende medialijst van ongeveer 150 onderwijsmedia, van nieuwsbrieven tot publieksbladen en vakbladen op het terrein van onderwijs(onderzoek). Van elk medium is de specifieke invalshoek vermeld, op welk type onderwijs het medium zich focust, de beoogde lezers evenals de frequentie van de verschijning en contactgegevens. Het NRO kan u op basis van deze lijst een aantal suggesties aanreiken voor vakmedia die vermoedelijk het meest interesse in uw resultaten zullen tonen. Spreekt u dit aan? Stuur dan een korte beschrijving van uw onderzoeksresultaten aan PR@nro.nl.

Voorbeelden van publiciteit

Hieronder vindt u een overzicht van uiteenlopend onderwijsonderzoek dat, voor het merendeel met ondersteuning door het NRO, in de publiciteit is gekomen.

• Laat alle achterstandsleerlingen profiteren van voorschoolse educatie
De onderzoekers pleiten voor een ‘Passend VVE’ (naar analogie van Passend onderwijs), met een integraal aanbod voor alle kinderen, afgestemd op de specifieke mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Vakblad Didactief hield een interview met onderzoeker Geert Driessen. Ook andere tijdschriften en vakbladen schonken aandacht aan de onderzoeksresultaten, waaronder het Vakblad Vroeg, het tijdschrift BBMP (Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang) en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De Volkskrant publiceerde een opiniestuk afkomstig van de onderzoeker. In de nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut viel tevens over het onderzoek te lezen. Ook kwam het onderzoek aan bod op kind- en onderwijsgerelateerde websites, zoals de nieuwspagina van OCW, de Nationale Onderwijsgids, Kinderopvangtotaal, Spelenderwijs Utrecht (de grootste peuterspeelzaalorganisatie van Nederland) en de Algemene Onderwijsbond.

Traditioneel prentenboek legt het af tegen voorleesapp
Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist verstorend. Dat concludeert promovenda Zsofia Takacs. Dagblad Trouw berichtte over het onderzoek in de krant. Ook vakblad Didactief schreef over het onderzoek, evenals het vakblad Lezen en het Nederlands tijdschrift voor Logopedie. Wetenschapssites Scientias en Kijk op Kennis, evenals de website Onze Taal, en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) berichtten over het onderzoek. Ook het Nederlands Jeugdinstituut, Logopedie Totaal, Berenslim (educatieve spellen en filmpjes), Beste-Kinderdagverblijf, Biebtobieb (kennis- en innovatieplatform van de openbare bibliotheken), Jeugdcloud, WitBlauw (Basisonderwijs en ICT) en de Youtech Magazine haalden de onderzoeksresultaten aan op hun sites. Voorleessite Boox Alive plaatste het nieuws prominent onder de titel van de site.

• Rekenonderwijs is op lange termijn meer bepalend voor rekenprestaties dan aanleg
Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg én van onderwijs. Vanaf groep 2 is de invloed van het rekenonderwijs op rekenprestaties groter dan de aangeboren rekencapaciteiten van een kind. Wat Nederlandse kinderen tegenwerkt, is de wijze waarop getallen in het Nederlands worden benoemd. Deze verbanden ontdekte Iro Xenidou-Dervou in haar promotieonderzoek. Populair-wetenschappelijk tijdschrift KIJK schreef hierover op de website. Vakblad Didicatief wijdde een bericht in het magazine aan het onderzoek. Onder meer de Nationale Onderwijsgids, de OnderwijsNieuwsDienst, Amsterdam Nieuws, Stichting Best Onderwijs, Leshulp, Teacher’s Channel, Wij-leren, Stichting Onderwijs Vraagt Kennis, Ontwikkelgroep Rekenen, CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Stichting Optimus, de Algemene Vereniging Schoolleiders, en blogsite Wiskunde van 4 tot 20 publiceerden berichtten over het onderzoek op hun websites. Ook vermeldden enkele scholen het onderzoek op hun sites, waaronder OBS De Pannebakker en OBS De Inktvis en de Sint Nicolaasschool.

• Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
In Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is over het algemeen de sfeer goed, maar worden jonge kinderen onvoldoende gestimuleerd om zich te ontwikkelen. In voorschoolse voorzieningen waar peuters deze stimulans wél krijgen, heeft dit een positief effect op hun vermogen de aandacht ergens op te richten. Pedagoog Pauline Slot stelt dit vast in haar onderzoek naar de emotionele en educatieve kwaliteit van crèches en peuterspeelzalen voor kinderen van nul tot vier jaar. Onder meer Kinderopvang Totaal, het vakblad Vroeg, het tijdschrift BBMP, de Nationale Onderwijsgids, Versterk het Jonge Kind, het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard, Unienzv – ondernemend in onderwijs en educatie, Centrum voor Jeugd en Gezin Blaricum, Wegwijzer in de Kinderopvang, Onderwijsnieuwsdienst, Nu voor later Utrecht, Spelenderwijs – Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard, MOgroep – brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Werk, Wij-leren, besteedden aandacht aan het bericht. Ook vakblad Didactief schreef over het onderzoek, evenals logopedisch centrum W.G.F. Snijders, SchoolManagementTotaal, Cito, Okidoki Kinderopvang, het forum van Baby en Kind, Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra, weblog Kleutergewijs over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs.

• Leerprestaties van leerlingen verbeteren als leerkracht vaardiger wordt in klassenmanagement
De leerprestaties van leerlingen blijken het meest gebaat bij interventies die het gedrag van de leerkracht verbeteren, bijvoorbeeld doordat deze bepaalde klassenmanagementvaardigheden aanleert. Interventies met aandacht voor het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen hadden daadwerkelijk een positief effect op dat vlak. Dat stelt Hanke Korpershoek in een reviewstudie. Diverse onderwijsgerelateerde sites namen het nieuws over, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders, Montessorischool Nieuwerkerk aan den IJssel, Edudeal, Onderwijsnieuwsdienst, Lesidee, Nationale Onderwijsweek, Internetwijzer Basisonderwijs, CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Onderwijsbureau Meppel. In het Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen werd het onderzoek van Korpershoek besproken, evenals in de nieuwsbrief KaderDigitaal van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ook kwam het onderzoek aan bod in vakblad Didactief, en op de website van de Algemene Onderwijsbond en weblog Sargasso.