Kennisagenda Jeugd tourt verder: directeur-generaal Ter Haar (SZW) neemt agenda in ontvangst

Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op dinsdag 11 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. Hij neemt daarmee het stokje over van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die twee weken geleden een exemplaar aangeboden kreeg. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking waarbij maar liefst vier verschillende ministeries betrokken zijn. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken op het thema Jeugd gezamenlijk op te pakken.

Foto: Studio Oostrum fotografie + film

De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman, een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt de komende periode feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest; naast SZW en VWS de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

» Bekijk de Kennisagenda.

Reactie Bernard ter Haar

De heer Ter Haar zag verschillende thema’s in de Kennisagenda terugkomen die voor het ministerie van SZW van belang zijn. Zo noemde hij bijvoorbeeld de thema’s kinderopvang, maar ook armoede van kinderen, het voorkomen van radicalisering, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Foto: Studio Oostrum fotografie + film

De heer Ter Haar noemt het thema ‘Normativiteit van opvoeding en onderwijs’ ook een spannende. Hoe ga je om met diversiteit en hoe kunnen we met elkaar professionals de ruimte geven om hun professionaliteit in te zetten, maatwerk te leveren en over hokjes heen te kijken.

De meerwaarde van het opstellen van een breed gedragen kennisagenda wordt door de heer Ter Haar ook herkend. Het ministerie van SZW heeft ook recent een eigen kennisagenda opgesteld. Inhoudelijk is er ook duidelijk sprake van overlap tussen de departementale Kennisagenda en de Kennisagenda Jeugd.

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken. Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals een inbreng hebben gehad, maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA bieden hier mogelijkheden voor.

Meer informatie:

» NWA route Jeugd