Heeft u een NRO-project net afgerond of nog in uitvoering? En heeft u een goed idee om de uitkomsten uit dat project (verder) geschikt en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk of in het onderwijsbeleid? Dan is de NRO-subsidie ‘Kennisbenutting Plus’ misschien iets voor u.

Kennisbenutting Plus stimuleert uitvoerders van NRO-projecten om de kennis, inzichten en resultaten uit hun projecten maximaal te laten benutten en verspreiden. Daarnaast heeft de subsidie tot doel gebruikers te betrekken bij het benutten van wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Met gebruikers bedoelen we alle doelgroepen in en rondom het onderwijs die baat hebben bij het toepassen van resultaten uit onderwijsonderzoek.

Gezamenlijke ontwikkeling van product of activiteit
Aanvragen voor NRO Kennisbenutting Plus worden ingediend door de hoofdaanvrager van een lopend of net afgerond NRO-project, samen met één of meer partners uit praktijk of beleid. Dit kan een partner zijn uit het bestaande onderzoeksconsortium, maar het mag ook een nieuwe partner zijn. Deze partner is de toekomstige gebruiker van het product en draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en ingebruikname van het product. De partner is tevens co-financier.

Gezamenlijk ontwikkelen de hoofdaanvrager en de partner(s) producten of activiteiten. Te denken valt aan: publieksuitgaven, handleidingen, lesmateriaal, toetsen, apps, websites, checklists, symposia, workshops en trainingen. De financiering kan ook worden aangevraagd voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten die lopende het onderzoeksproject al zijn ontwikkeld.

Per project kunt u maximaal 10.000 euro aanvragen. Op de NWO-financieringspagina vindt u alle informatie en de aanvraagmogelijkheid.

Contactpersoon
Hanneke de Weger
h.deweger@nwo.nl
tel. 070 349 4465