Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Ajolt Elsakkers, rector van het Goois Lyceum in Bussum.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod, waarbij er ’s ochtends centrale lessen worden gegeven en ’s middags ondersteuning en verdieping, op de leerprestaties en de motivatie van leerlingen?

Ajolt Elsakkers
Ajolt Elsakkers

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Anderhalf jaar geleden hebben we in ons schoolplan een aantal doelen gesteld, zoals meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en meer ruimte op een dag. Een onderzoeksgroep van docenten heeft daarvoor een scenario ontwikkeld en een lessentabel die daarbij past. Die was begin dit schooljaar af. We hadden zelf al onderzoek gedaan. We kenden de mogelijkheid om de vraag voor te leggen aan de experts van Kennisrotonde nog niet. Toen we hierop werden geattendeerd, hebben we onze vraag direct bij hen neergelegd: een goudmijn aan onderzoeksinformatie.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
We hebben een flink intern debat gehad over de haalbaarheid van dit plan. ‘Als we het niet echt kunnen waarmaken, moeten we het dan wel doen?’ We hebben de personeelsraad om advies gevraagd en die heeft erover gestemd. Ik kan niet overzien of het antwoord invloed had op de stem die is uitgebracht. Het gaf ons wel een genuanceerd beeld: er zijn kansen in dit plan, maar er zijn ook risico’s. Kennis helpt altijd, ook al weet je niet in welke mate.

Als ik de Kennisrotonde eerder had gekend, dan had ik al in veel eerder stadium vragen gesteld. Al in de onderzoeksfase, voor de onderzoeksgroep met scenario’s kwam. Dan had ik de vraag meer toegespitst. Maar toen ik hoorde van de Kennisrotonde, zaten we al in laat stadium van de besluitvorming.

Wat ga je met het antwoord doen?
Sowieso stond er iets in wat ik niet kende: het fenomeen pre-teaching. Leerlingen ondersteuning bieden, niet door wat ze niet begrepen nog een keer te doen, maar door ze te activeren voordat iets wordt uitgelegd. Dat principe is echt fantastisch. Los van de uitkomst van dit hele traject, gaan we dat doen.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Absoluut. Het was een inhoudelijk sterk antwoord, met duidelijke bronvermelding. En eerlijk. ‘Hier is nog niets over gevonden.’ In bewoordingen die precies aangeven hoe het is, ‘de meeste onderzoeken geven aan dat…’. Niet met een absolute stelligheid maar met een wetenschappelijke nuance. Toen ik het las dacht ik: je kunt duidelijk zien dat hier experts mee bezig zijn geweest.