Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Bart Boltje, ICT-coördinator en leerkracht van groep 8 van de Gideonschool, een christelijke basisschool.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Wat is het effect van geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Aanleiding was een onderzoek uit 2009 naar geanimeerde interactieve prentenboeken dat ik tegen kwam. Hierin werd al gesteld dat het een groter effect had dan het gewoon voorlezen, vooral bij groepen die een hoger risico lopen op een taalachterstand.

Bart Boltje

Maar in datzelfde onderzoek werden ook nog vraagtekens gesteld bij het effect naar kinderen met een aandachtstekort. Daar werd toen nog onderzoek naar gedaan. Omdat ik zelf het antwoord niet kon vinden en toch nieuwsgierig was naar de uitkomsten van dat onderzoek, heb ik de vraag gesteld bij de Kennisrotonde.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
Door het onderzoek uit 2009 waren we eigenlijk al enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Voor zo ver die er nog was, is de twijfel door het antwoord helemaal weggenomen. Het antwoord heeft ons inzicht gegeven dat eigenlijk al onze leerlingen er baat bij hebben. Daarnaast biedt het ook houvast op wat voor manieren we de digitale prentenboeken willen inzetten.

Wat ga je met het antwoord doen?
Vanaf begin april starten wij met digitale prentenboeken en het programma “letters in beweging”. In beide kleutergroepen zullen leerlingen een prentenboek drie tot vier keer toe aangeboden krijgen. Digitaal, interactief en in de kring. Ook zullen de leerlingen wekelijks tien minuten met het programma “letters in beweging” gaan oefenen.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Het antwoord heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Als leerkracht heb je soms het vermoeden dat iets werkt. Zo ook bij leerlingen met een aandachtstekort. Een leerling kan in de klas wel een aandachtstekort hebben, maar geef ze een iPad of zet ze achter een computer en ze gaan er helemaal in op. Het is fijn als je vermoeden dan ook wetenschappelijk bevestigd wordt, al kan dat met sommige vermoedens natuurlijk ook precies andersom zijn.

Lees hier het antwoord op de vraag die Bart Boltje, ICT-coördinator en leerkracht Gideonschool aan de Kennisrotonde stelde: Wat is het effect van geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2?