Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Bart van der Meer, docent aan het NOVA College – CIOS Haarlem Hoofddorp.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Welke inzichten uit onderzoek zijn beschikbaar over de relaties tussen groepsgrootte, werkbeleving van docenten en effecten bij studenten in het mbo?

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
De aanleiding was tweeledig. Enerzijds wilde ik graag weten wat de ideale groepsgrootte is voor een groep studenten die in een excellentieprogramma mogen gaan starten. Anderzijds hebben we een schooljaar gehad waarbij we relatief veel studenten per klas hadden. Gevoelsmatig maakten die twee extra studenten vrij veel uit in termen van leerrendement en rust in de klas. Graag wilde ik weten of er inzichten in de literatuur waren die wat meer objectiviteit konden brengen in de discussie hieromtrent.

Bart van der Meer
Bart van der Meer

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
De mate waarin het antwoord helpt is uiteraard sterk afhankelijk van het antwoord zelf. Doordat er weinig onderzoek is gedaan naar mijn doelgroep – MBO-studenten, of nog beter, studenten Sport & Bewegen- , bood het niet dat specifieke getal waar ik, tegen beter weten in, op hoopte.

Toch kan ik stellen dat ik door het hele proces alleen al veel over het thema heb geleerd. Door er zelf over na te denken en door in gesprek te gaan met de onderzoeker die mijn vraag heeft gespecificeerd en onderzocht, maar ook met collegae, kom je tot interessante inzichten. Verder heeft het mij geholpen om mijn onderbuikgevoel wat meer te staven met- en aan te passen naar aanleiding van de feiten.

Wat ga je met het antwoord doen?
De inzichten die relevant waren heb ik met collega’s gedeeld en die hebben zo indirect meegewogen in de keuze om toch naar iets kleinere klassen te gaan. Tevens heb ik mede op basis van de inzichten een groepsgrootte gekozen voor het aantal studenten in het aankomende excellentieprogramma.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Vooral het gehele traject en de professionaliteit en nauwkeurigheid waarmee elke stap werd doorlopen heb ik als zeer positief ervaren. Wat dat betreft heeft het antwoord zeker aan mijn verwachtingen gedaan.

Lees hier het antwoord op de vraag die Bart van der Meer aan de Kennisrotonde stelde: “Wat is bekend over de relaties tussen groepsgrootte, werkbeleving van docenten en effecten bij studenten in het mbo?