Samenwerkingspartners gezocht

Naast antwoordspecialisten (aio’s en postdocs) is de Kennisrotonde ook altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Ben jij een onderwijsexpert dan wel betrokken bij een relevant onderwijsinitiatief en wil je met ons de mogelijkheden tot samenwerking verkennen? Hieronder lees je meer.

Er zijn al samenwerkingsverbanden tussen scholen en onderzoeksinstellingen die een soortgelijke vraagbaakfunctie als de Kennisrotonde kennen. Graag komen wij met deze organisaties in contact om te kijken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het beantwoorden van vragen of het delen van de onderzoeksresultaten op grond van de gestelde vragen. Ben je betrokken bij een dergelijk initiatief en wil je met ons de mogelijkheden tot samenwerking verkennen? Stuur dan een bericht naar info@kennisrotonde.nl.

Experts

Voor bepaalde vragen wil de Kennisrotonde graag experts kunnen raadplegen. De Kennisrotonde beschikt al over een overzicht van deskundigen dat hiervoor gebruikt zal worden. Daarnaast kun je nu ook zelf aangeven of je bereid bent als deskundige op te treden. Wij zoeken experts bijvoorbeeld om relevante kennisbronnen op het spoor te komen, om kort te checken wat al bekend is over een onderzoeksonderwerp of om een antwoord te formuleren op een binnengekomen kennisvraag. Wil je graag als expert benaderd worden, download dan hier het formulier waarmee je jouw belangstelling kenbaar kunt maken.

Uitvoerders van onderzoeksopdrachten

We verwachten kennisvragen waarvoor onderzoek moet worden uitgevoerd: een snelle, maar degelijke survey van onderzoeksliteratuur, een review of een andersoortige samenvatting van bestaand onderzoek, bijvoorbeeld. We zoeken onderzoeksinstituten die bereid en in staat zijn om op korte termijn deze vaak kleine opdrachten uit te voeren. De uitvoering op korte termijn, een termijn van enkele weken tot enkele maanden, is essentieel omdat we onderwijsprofessionals waar mogelijk snel van antwoorden willen voorzien. Als je hiervoor belangstelling hebt, download dan hier het formulier waarmee onderzoeksinstituten hun belangstelling kenbaar kunnen maken.