Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vraag aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Dorien Doornebos-Klarenbeek, lerarenopleider economie bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Wat is er bekend over de kennis en vaardigheden van de leraar als ontwerper en wat betekent dat voor het curriculum van de lerarenopleiding?

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Mijn vraag kwam in eerste instantie voort uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Wij bieden binnen het curriculum de leerlijn ‘Ontwerpen’ aan. Ik was benieuwd welke elementen aan de orde moeten komen wanneer we leraren willen opleiden om op verschillende niveaus te kunnen ontwerpen binnen het onderwijs. Misschien zijn er wel belangrijke onderwerpen die weinig tot geen aandacht krijgen in de leerlijn die we op dit moment neerzetten. De theorie werkt dan als een mooie spiegel voor wat we doen.

Dorien Doornebos-Klarenbeek

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
De inzichten helpen ons om eventuele hiaten in beeld te brengen. Ook krijgen we zicht op onderdelen die we sterker kunnen aanzetten. Het helpt om het begrip ‘ontwerpen’ te ontrafelen en concreter te maken. Het antwoord maakt mij duidelijk dat ontwerpen zelf ook een competentie is, waar je zowel kennis, houding als vaardigheden voor nodig hebt. Wat betreft leeruitkomsten ligt bij ons op dit moment de nadruk voornamelijk op de vaardigheden. Juist deze inzichten helpen om het gesprek met elkaar te voeren: hoe zorgen we ervoor dat we het hele spectrum evenredig belichten? En hoe maken we de  ontwerpcompetenties echt concreet?

Wat ga je met het antwoord doen?
Met het antwoord gaan we de leerlijn doorlichten en kijken of we er meer grip op kunnen krijgen. Vanuit deze basis kunnen we er gericht mee aan de slag. Juist door dit samen aan te pakken, komen we verder. De bronnen die gebruikt zijn, bieden ook veel handvatten om onze visie nog meer te verdiepen. Dat gaan we bijvoorbeeld doen op basis van de ontwikkelcompetenties die zijn beschreven. Het uitdiepen en ontwikkelen kost uiteraard tijd.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Het antwoord voldoet zeker aan mijn verwachtingen, omdat het een mooi uitgangspunt is om het gesprek te voeren. Ik heb veel ideeën opgedaan en ik heb nu  bronnen waaruit ik kan putten. Het zorgt ervoor dat ik hier verder mee kan. Voor mijzelf is het nu de uitdaging om het vraagstuk actueel te houden, stappen te zetten en het concreet te maken met mijn collega’s binnen de opleiding. Eigenlijk begint het voor ons pas bij het antwoord.

Lees hier het antwoord op de vraag die Dorien Doornebos-Klarenbeek aan de Kennisrotonde stelde: Wat is er bekend over de kennis en vaardigheden van de leraar als ontwerper en wat betekent dat voor het curriculum van de lerarenopleiding?