Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Ester Cuijpers, adviseur van het Wellantcollege, een scholengroep in de Randstad voor vmbo-groen en mbo.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?”

Ester Cuijpers

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
 “Om de doorstroom naar het mbo te bevorderen is het goed om te weten hoe leerlingen keuzes maken. Dan kunnen we hen daar veel gerichter in ondersteunen. We willen graag evidence based werken. We kunnen zelf wel denken dat we een goede aanpak hebben. Maar als je niet weet wat werkt en waarom, kun je die aanpak niet goed inzetten. We hebben zelf geen tijd om onderzoek te doen naar wat er bekend is in de wetenschap. Dus daarom is het prettig dat de Kennisrotonde de informatie voor ons bij elkaar heeft gezet.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“De projectmiddelen die we voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) hebben, willen we bewust inzetten om zo goed mogelijk invulling te geven aan LOB. Leerlingen hebben bepaalde voorkeuren. Maar ze moeten al zo jong kiezen. Hoe zorg je ervoor dat ze een goede keuze maken die ook nog binnen hun mogelijkheden ligt? Het antwoord van de Kennisrotonde maakt ons bewust van wat we doen. De onderzoeksgegevens bieden een theoretisch kader dat we gebruiken om de projecten beter vorm te geven. Er zijn veel ontwikkelingen rond LOB. Dit onderzoek gebruiken we om te kijken hoe we die ontwikkelingen kunnen oppakken.

Wat ga je met het antwoord doen?
“Onderzoeken suggereren dat je bij de begeleiding niet alleen objectieve informatie moet verstrekken, maar vooral persoonlijke aandacht moet hebben voor de brede ontwikkeling van de leerling. De meeste docenten en mentoren hebben wel aandacht voor wat belangrijk is voor de leerlingen. Toch kan het lastig zijn om een goed gesprek met hen aan te gaan. De vraag is: hoe voer je die gesprekken, hoe steek je in op de interesses van de leerling en zorg je dat hij inzicht krijgt in zijn keuzeproces?

“De Carrousel, die als goed voorbeeld wordt genoemd in het antwoord, bieden wij ook aan. Het bezoek aan bedrijven en organisaties is een goede manier om leerlingen te laten snuffelen aan een aantal sectoren. Het draagt bij aan een bewustere keuze voor een beroep.

“We gaan nu een intern document ontwikkelen, een portfolio voor de leerling die hem helpt bij zijn loopbaanoriëntatie. Daarmee kan de leerling een beeld krijgen van wat bij hem past en waarom.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
“Ja. We overwegen nog een vraag te stellen aan de Kennisrotonde, over het keuzeproces in de overgang van mbo naar hbo. Daarover zijn we in gesprek. Ik heb deze eerste keer al als heel positief ervaren. Het is fijn dat iemand de informatie voor je ordent.

Lees hier het antwoord op de vraag die Ester Cuijpers namens het Wellantcollege stelde: Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?