Femke Bouwer
Femke Bouwer

Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Femke Bouwer, leerkracht aan de Vrije School Vredehof in Rotterdam.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Omdat we binnen onze school de ‘bewegende klas’ als pilot hebben geïntroduceerd, wilden we graag weten of het waar is dat leerlingen vanuit beweging beter leren. Ik had behoefte om te weten wat er bekend is over mogelijk positieve effecten van bewegen en leren. Mijn collega’s en ik voelen wel aan ons water dat het goed is wat we doen. Maar we waren benieuwd of onderzoek bevestigt dat leerlingen meer betrokken zijn bij de les en beter presteren.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou en/of jouw school bij het maken van verdere keuzes?
Onze vraag was heel breed en dus kun je nooit precies antwoord krijgen. Maar een aantal onderliggende deelvragen is wel beantwoord. Het ging bijvoorbeeld om het effect van bewegend leren op executieve functies als plannen en aandacht, op zelfvertrouwen en op taal- en rekenprestaties. In de toekomst zou wel verder onderzoek moeten worden gedaan. Het is moeilijk om de bewegende klas in al zijn facetten in één vraag te vatten. Welke aspecten maken dat het bij ons werkt? Is het de klassenindeling? De huiselijke sfeer? De kussens? Het bewegen zelf? Er zijn te veel variabelen. Ik zou dat graag verder willen onderzoeken.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Het onderzoek dat wordt aangehaald in het antwoord bevestigt wat we aan het doen zijn. Het helpt ons en inspireert vooral. Maar we willen het achterliggende verhaal uitdiepen. Ik zou een didactische beschrijving willen maken van de bewegende klas en overweeg een lerarenbeurs hiervoor aan te vragen.

Tot slot, zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden? Om welke reden wel of niet?
Ja, ik vond de Kennisrotonde erg makkelijk te benaderen en zou het anderen aanraden. Zeker als je iets nieuws probeert of ergens tegenaan loopt. Het is interessant om te weten wat er geweten wordt. Leraren zijn nieuwsgierig en eigenwijs. Het is goed om bewijs uit onderzoek erbij te hebben, zeker als je zoals ik nieuwe manieren van werken uitprobeert.

Lees hier het antwoord op de vraag die Femke namens Vrije School Vredehof stelde: Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?