Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Geert Berghuis, die als zelfstandige projectleider actief is op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“Als projectleider werk ik op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit die rol zocht ik meer verdiepende kennis om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te verbeteren. Daar gaat nog veel mis. Met name in het mbo worden studenten opgeleid voor een specifiek beroep, maar scholen geven aan te weinig tijd te hebben voor ondersteuning in de praktijk. De communicatie verloopt vaak moeizaam. Om daarin verbetering aan te brengen, wilde ik weten welke factoren volgens onderzoek invloed hebben op de kwaliteit van werkplekleren.”

Geert Berghuis
Geert Berghuis

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“Het antwoord van de Kennisrotonde heeft me wel geholpen. Mijn kennis werd erdoor opgefrist. Fijn dat het antwoord op toegankelijke en compacte wijze wordt gegeven. Dat maakt het behapbaar en overzichtelijk. De Kennisrotonde maakt echt een brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk. De opgedane inzichten (o.a. het model hybride leeromgevingen van Ilya Zitter) heb ik al direct ingebracht en geconcretiseerd in een nieuw project, waarbij ik een nieuwe mbo-opleiding ontwikkel in samenwerking met scholen, bedrijven en universiteit.”

Heeft het onderzoek aan je verwachtingen voldaan?
“De drie kenmerken – student, opleiding en werkplek – zijn in het onderzoek aan bod gekomen. Dat was ook mijn verwachting. Het onderzoek heeft me meer inzicht gegeven en ook gewezen op andere literatuur, bijvoorbeeld over een bestaand model over praktijkleren. Er blijken daarin niet twee factoren, maar vier factoren een rol te spelen. Die fijnmazigheid helpt me. Het antwoord zelf was wel wat generiek, maar dat had ook met mijn brede vraagstelling te maken. De ‘match’ is beter naarmate de vraag scherper is en er ook meer kennis beschikbaar is over het onderwerp.”

Tot slot, zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden? Om welke reden wel of niet?
“Het initiatief is echt geweldig; er zijn heel veel mensen die in de praktijk worstelen met soortgelijke vragen. Ik zou hen zeker aanraden de Kennisrotonde te raadplegen. Het ordent bestaande kennis en maakt deze zo toegankelijk, zonder zelf heel veel tijd te hoeven investeren in een uitgebreide literatuurstudie.”

Lees hier het antwoord op de vraag die Geert Berghuis aan de Kennisrotonde stelde: “Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?