Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Heidi Baars, intern begeleider basisschool De Wegwijzer (‘sfeervol & kansrijk’) in Tilburg.

Heidi Baars

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Wat is het effect van de verhouding tussen mbo-, hbo- en universitair opgeleide ouders op een school op de resultaten van de eindtoets?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“We hebben in 2018 minder gescoord op de eindtoets dan andere jaren. We zijn dit goed gaan analyseren en uit deze analyse kwam naar voren dat meerdere factoren een rol spelen. Niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs. We zien een veranderende schoolpopulatie met een ander opleidingsniveau van ouders. We willen weten welke invloed dit heeft op de eindresultaten.”

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde de school verder?
“Het antwoord was in de eerste plaats een bevestiging van onze vermoedens dat het mede te maken heeft met de veranderende populatie. Leerlingen van hoger opgeleide ouders behalen hogere scores op de eindtoets dan leerlingen van lager opgeleide ouders. Het zorgde voor een bewustwording van de situatie op school en ook voor een meer realistisch beeld van de te verwachte resultaten. De nieuwe weging van leerlingen – waarbij ook andere kenmerken van de leerlingpopulatie meetellen en niet alleen het percentage gewichtenleerlingen en onze ambities zullen hopelijk zorgen voor meer evenwicht tussen populatie en de resultaten op de eindtoets.”

Wat ga je nog meer met het antwoord doen?
“De resultaten hebben we ook gedeeld met het bestuur van de stichting waar onze school onder valt. Het is goed dat er niet alleen naar de statische gegevens wordt gekeken (scores op de eindtoets, red.), maar dat er een gedegen analyse plaatsvindt van waar die gegevens mee te maken kunnen hebben.”

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
“De Kennisrotonde is bij ons op school echt in beeld. Het onderwijs is geholpen met gefundeerde antwoorden. We zijn heel goed in staat om vragen te stellen, maar niet om onderzoek uit te voeren. De werkwijze van de Kennisrotonde maakt dat we die kennis uit onderzoek praktisch en zinvol kunnen inzetten.”

Lees hier het antwoord op de vraag die Heidi Baars van basisschool De Wegwijzer aan de Kennisrotonde stelde: Wat is het effect van de verhouding tussen mbo-, hbo- en universitair opgeleide ouders op een basisschool op de resultaten van de eindtoets?