Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Ieke van Velden, senior beleidsmedewerker onderwijs, AOC Aeres VMBO in Ede.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“We hebben praktijkgericht onderwijs in de groene sector. Leerlingen zijn veel buiten, maar vooral voor de praktijkvakken. De directeur van onze locatie in Ede en ik dachten: als we toch een buitenruimte hebben, biedt dat misschien ook mogelijkheden voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands of Engels. Als we hiervoor ook buitenlessen organiseren, zouden leerlingen dan gemotiveerder zijn? En zou het effect hebben op de leerprestaties?”

Ieke van Velden

Wat ga je met het antwoord doen?
“Of lessen Nederlands en Engels in de buitenlucht effect hebben op de motivatie en leerprestaties, daarnaar is geen onderzoek gedaan. Wel hebben we de randvoorwaarden voor een goed lokaal gekregen. We gebruiken het antwoord als een soort kader. We weten nu in ieder geval waar we op moeten letten als we een buitenlokaal willen inrichten. Bijvoorbeeld dat we het buitenlokaal niet het hele jaar door kunnen gebruiken, vanwege de temperatuur. En dat de omgeving niet te druk moet zijn.”

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“We vinden een buitenlokaal nog steeds een goed idee, maar we bedachten dat er een vraag aan vooraf moet gaan. Namelijk: wat vinden ouders, docenten en leerlingen van dit idee. We hebben daarom een draagvlakonderzoek gedaan bij deze drie groepen.

“Nu staan we op het punt om samen met ouders, leerlingen en docenten te kijken welk lessen zich zouden lenen om buiten te geven. Het antwoord van de Kennisrotonde daagt ons uit om dit verder te onderzoeken. We vinden dat heel leuk om te doen. We zijn nieuwsgierig naar wat het effect nu uiteindelijk zal zijn.”

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
“Ja, het antwoord geeft veel informatie over wat er in de wetenschap wel en niet bekend is. Je hoopt natuurlijk dat het antwoord je vermoeden bevestigt, maar dat is niet altijd zo. Ik gebruik ook informatie uit andere antwoorden van de Kennisrotonde, zoals voor de onderbouwing van het schoolplan. Als je als school bijvoorbeeld iets wilt doen aan de motivatie van leerlingen en het leren van leerlingen, dan is het handig om je aan te sluiten bij de kennis die er is. Wat ik leuk vind is dat als je eenmaal met onderzoek bezig bent, je er ook mee bezig blijft. Na elk antwoord komt een vervolgvraag.”