Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Jantje Timmerman, adviseur onderwijs en kwaliteit van mbo Rijnland.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Wat is bekend over het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten?

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Voor de landelijke herziening van de kwalificatiedossiers in het mbo zijn al onze opleidingen opnieuw ontworpen met het 4C/ID-model. Daar hebben we veel tijd en energie in gestoken.
De directeur van de opleiding Economie vroeg ons te onderzoeken wat het herontwerp oplevert en wat je ervan terugziet in de onderwijsuitvoering. Voor dat eigen onderzoek waren we op zoek naar een theoretisch kader. We wilden zelf de literatuur induiken. Maar als je niet op de universiteit werkt, is het lastig om alle wetenschappelijk literatuur te achterhalen en er toegang tot te krijgen.

Jantje Timmerman
Jantje Timmerman

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
In ons onderzoek hebben we lessen geobserveerd bij een aantal opleidingen in het 1ste jaar. Met het antwoord van de Kennisrotonde hebben we gecheckt of onze lesobservatieformulieren compleet waren. Zo bleek bijvoorbeeld dat er een actieve rol van studenten wordt gevraagd. We hebben in de lesobservaties gekeken of de studenten inderdaad worden aangespoord om actief aan de slag te gaan.

Uit het antwoord van de Kennisrotonde bleek ook dat samenwerken in lessen heel belangrijk is in het 4C/ID-model. Groepswerken levert een positieve bijdrage aan het leren. Dat is iets waar wij als school nog veel winst in kunnen behalen.

Wat ga je met het antwoord doen?
We hebben ons eigen onderzoek met alle directies gedeeld en hopen dat zo veel mensen hiermee aan de slag gaan. We hopen dat onderwijsteams onderling hun ervaringen uitwisselen. Dat je zo ook kennisdeling krijgt en dat je gesprekken met elkaar kunt voeren over de onderwijskwaliteit.

Zelf heb ik met twee collega’s het onderzoek gepresenteerd op de mbo-onderzoeksdag in Rotterdam. En we hebben een workshop gegeven om het onderzoek met collega’s te delen. We hebben dus zowel intern als extern onze kennis gedeeld.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Ja. Het was een heel concreet antwoord. Het gaf een completer beeld van een model dat in de basis goed is, en wat dat in je onderwijs nog meer kan betekenen. En als je het goed wilt inzetten, wat dat van docenten vraagt.

Lees hier het antwoord op de vraag die Jantje Timmerman, adviseur onderwijs en kwaliteit van mbo Rijnland aan de Kennisrotonde stelde: Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?