Kennisrotonde headerafbeelding 720x300

Welke vraag stel jij als lerarenopleider?

Vanaf nu dienen ook lerarenopleiders hun vragen in! De Kennisrotonde verbindt wetenschap en praktijk, om zo een bijdrage te leveren aan de lespraktijk en het curriculum van lerarenopleidingen. Op basis van gegeven antwoorden nemen onderwijsprofessionals evidence-informed beslissingen: verantwoorde keuzes die leiden tot verbetering of vernieuwing van het onderwijs.

Stel jouw vraag

De Kennisrotonde nodigt vanaf nu ook lerarenopleiders uit om vragen in te dienen.
Welke vraag stel jij?

Deze lerarenopleidingen stellen hun vraag

Lerarenopleiders van zowel hogescholen als universiteiten en scholen die samen met instituten voor lerarenopleidingen werken aan de professionele ontwikkeling van nieuwe en zittende leraren zijn welkom hun vragen in te dienen.

Het gaat om lerarenopleidingen voor:

  • het basisonderwijs (pabo’s)
  • de bachelor lerarenopleiding voor vmbo en de onderbouw van havo en vwo
  • de masteropleiding voor de bovenbouw van havo en vwo
  • universitaire lerarenopleidingen
  • hogescholen die opleiden voor specifieke domeinen, zoals de STOAS-opleidingen
  • ALO’s
  • kunstopleidingen
  • particuliere instellingen, zoals de LOI en NCOI

Velon / VELOV congres 2019: zien we je daar?

Wat betekent opleiden voor de toekomst? Welke afwegingen kunnen we maken op basis van onderzoek? En welke bijdrage levert de Kennisrotonde hieraan? We inspireren je graag op het congres op 18 en 19 maart in Breda.