Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Lieke Hooft van Huysduynen, senior adviseur creatieve omgeving, Koning Willem I College, ’s-Hertogenbosch.

Wat was je vraag aan de Kennisrotonde?
Draagt interdisciplinair opleiden in het mbo bij aan het vermogen van beroepsbeoefenaars (zzp-ers en werknemers) om in interdisciplinaire teams samen te werken? Bijvoorbeeld opleiden in teams van studenten in de creatieve, technische en zorgsector.

Een goede formulering van de vraag was trouwens nog een hele puzzel. Dankzij de kennismakelaar is onze oorspronkelijk warrige vraag uiteindelijk toegespitst tot de essentie: het effect van interdisciplinair opleiden.

Lieke Hooft van Huysduynen

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Het roc is al langer bezig met interdisciplinaire samenwerking, vooral vanuit de creatieve sector. Daar zijn bijzondere combinaties met kunst, wetenschap en praktijk gecreëerd. We wilden graag weten wat de effecten zijn van interdisciplinair opleiden. Het is hot, maar het kan ook een hype zijn. Het zou zonde zijn om daar dan tijd aan de besteden.

En?
Effecten zijn pas over een paar jaar te verwachten, maar het onderzoek bevestigt dat samenwerking tussen disciplines toekomst heeft. Ik doe zelf ook onderzoek naar voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. Dat moet leiden tot aanbevelingen voor het mbo van de toekomst.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde de school verder?
We willen het onderwijsprogramma echt interdisciplinair opzetten; samenwerking is niet iets wat je er bij doet. Met het antwoord kunnen we hier verder invulling aan geven. Zo zal ook het examen een verandering moeten ondergaan, het mag geen afvinklijstje zijn. Dat betekent wel dat we docenten moeten coachen. Zij zijn namelijk niet opgeleid om op deze manier te werken en te toetsen. En je moet in de nieuwe werkwijze geloven. Veel studenten geven in elk geval aan dat ze met meer plezier leren. Dat is al een mooi effect.

Wat gaat de school nog meer met het antwoord doen?
De maatschappij en het bedrijfsleven vragen om multidisciplinaire aanpakken van problemen. Duurzaamheid, klimaat, zorg en mobiliteit zijn niet met een monodiscipline op te lossen. Bij die vraagstukken willen we aansluiten door de kwaliteiten van de verschillende disciplines te bundelen. Samenwerking op alle vlakken binnen de school is de sleutel. Het is een spannend proces.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
De conclusie dat er nog geen concrete resultaten zijn, is ook een waarschuwing dat we interdisciplinair opleiden niet als een hype moeten zien maar goed moeten verankeren. Ik heb de overtuiging dat interdisciplinair opleiden en werken de richting is. We kregen ook veel informatie over ander onderzoek van de kennismakelaar. Daar kunnen we veel van leren.

Lees hier het antwoord op de vraag die Lieke Hooft van Huysduynen van het Koning Willem I College aan de Kennisrotonde stelde: In hoeverre draagt interdisciplinair opleiden in het mbo bij aan het vermogen van beroepsbeoefenaars om in interdisciplinaire teams samen te werken?