Over de Kennisrotonde

Begin 2016 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de Kennisrotonde gelanceerd, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. De meerwaarde van de Kennisrotonde is de realisatie van één loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.

De vraag

Een voorbeeld van een vraag die aan de Kennisrotonde gesteld kan worden, is: ‘Wat zijn effectieve methoden om de motivatie van scholieren te vergroten?’ Het gaat hierbij om een concrete en onderzoekbare kennisvraag. Maar ook meer algemeen geformuleerde kennisvragen zijn welkom, bijvoorbeeld ´Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerlingprestaties?´ Ben jij een onderwijsprofessional en heb je een vraag die je graag beantwoord ziet? Dien deze dan in via het online vraagformulier.

Pierre den Hartog

Pierre den Hartog vertelt over zijn ervaring als vraagsteller met de Kennisrotonde.

“Het onderzoek gaf een duidelijk antwoord. Mooi vond ik dat de medewerker van de Kennisrotonde ons voortdurend meenam in haar onderzoek. Vakwerk.”

Het antwoord

Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

Lector Thoni Houtveen vertelt over haar ervaring als kennismakelaar bij de Kennisrotonde.

“De Kennisrotonde is bedoeld om dat wat we weten over wat werkt in het onderwijs te vertalen naar de praktijk. Dat is ook wat ik doe als lector en wat me aanspreekt in dit werk.”

De kennis

De Kennisrotonde is meer dan alleen een vraagbaak voor docenten, schoolleiders en -begeleiders. Door de vragen en antwoorden digitaal te verzamelen zal een actuele kennisbank ontstaan toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

Doe mee

De Kennisrotonde bundelt beschikbare kennis en is te allen tijden op zoek naar samenwerkingspartners. Ben jij een onderwijsexpert dan wel betrokken bij een relevant onderwijsinitiatief en wil je met ons de mogelijkheden tot samenwerking verkennen? Laat het ons weten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Kennisrotonde of volg ons via twitter @kennisrotonde.

Brochure Kennisrotonderesultaten

Meer weten over de resultaten van de Kennisrotonde? Download dan onze brochure ‘De resultaten van 2 jaar Kennisrotonde’. Hierin lees je meer over de beleving van vraagstellers en hun beantwoorde vragen.

FAQ

Veel gestelde vragen over de Kennisrotonde.

Disclaimer

Disclaimer Kennisrotonde