Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Pepita Franke, taalleerkracht bij MKC de Amstel.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Wat zijn de effecten van traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen op de (taal)ontwikkeling van deze kinderen?”

Pepita Franke

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“Lesgeven aan vluchtelingenkinderen vraagt om hele andere vaardigheden dan wanneer je voor een klas met Nederlandse kinderen staat. Ik geef les aan kleuters die vaak nog nooit naar school zijn geweest en die kampen met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Als leerkracht sta je dan voor een uitdaging, want hoe ga je hier het beste mee om? Die vraag staat bij mijn en mijn collega’s elke dag centraal. Traumasensitief lesgeven kan daarbij helpen, maar er is op dat gebied nog zoveel te ontdekken. Daar kwam deze vraag dan ook vandaan.”

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“Het antwoord op de vraag heeft ons echt verder gebracht. Er is nog zoveel te ontdekken over traumasensitief lesgeven, maar hoe ga je die berg aan literatuur wegwerken terwijl er in het klaslokaal zoveel te doen is? Daar heb je simpelweg de tijd niet voor. De Kennisrotonde heeft daarbij geholpen. Voor ons was juist de koppeling tussen vluchtelingenkinderen en hun taalontwikkeling relevant. Ik werd in positieve zin verrast door het antwoord dat we terugkregen. Het bleek een compact en goed verhaal dat specifiek op onze inhoud is gericht. De inzichten en de relevante verwijzingen naar onderzoeken geven ons houvast en richting bij de verdere invulling van de lesmethode.”

Heeft het onderzoek aan je verwachtingen voldaan?
“Zeker. Mijn vermoeden dat er nog weinig specifiek onderzoek is gedaan, werd bevestigd. Het antwoord toont echter wel aan dat traumasensitief lesgeven een positief effect heeft op de ontwikkeling van getraumatiseerde (vluchteling)kinderen. Het is een vorm van onderwijs die vluchtelingenkinderen nodig hebben. Een waardevol inzicht is dat intensieve samenwerking met specialisten nodig is. Deze kinderen hebben zorg nodig die wij als leerkrachten alleen niet kunnen bieden. Ik ben heel blij met de uitkomsten. Om ons team verder te ontwikkelen op het gebied van traumasensitief lesgeven, ga ik een aanvraag indienen voor het LerarenOntwikkelFonds. Ik wil graag zelf een concrete handleiding schrijven voor als je met deze kinderen gaat werken. Het antwoord op mijn vraag gaat bijdragen aan de aanvraag.”

Tot slot, zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden? Om welke reden wel of niet?
“Samenwerken met de Kennisrotonde raad ik zeker aan. Het contact verliep erg prettig gedurende het hele proces. De mensen zijn professioneel en deskundig. Ze helpen bij het afbakenen van de vraagstelling en komen in het antwoord tot de essentie. Bij vragen wordt er snel geschakeld. En het belangrijkste: het antwoord helpt je als onderwijsprofessional echt verder. Als je zo op weg wordt geholpen, dan is dat heel waardevol.”

Lees hier het antwoord op de vraag die Pepita Franke aan de Kennisrotonde stelde: “Wat zijn de effecten van traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen op de (taal)ontwikkeling van deze kinderen?