Pierre den Hartog
Pierre den Hartog

Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Pierre den Hartog, beleidsmedewerker onderwijs bij Stichting Acis openbaar primair onderwijs.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“De aanleiding was dat ik als beleidsmedewerker openbaar onderwijs stichting Acis ieder jaar werd geconfronteerd met onvoldoende eindtoetsscores op ongeveer 50% van mijn scholen en tegelijkertijd al jaren prima rapporten van de inspectie ontvang voor de kwaliteit van mijn scholen. Hierin staat dat de basiskwaliteit van het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat, de kwaliteitszorg in orde zijn. Het toppunt was dat een van mijn scholen in een inspectierapport negen keer goed en één keer voldoende scoorde voor de categorie opbrengsten  ̶  dan zit je landelijke gezien echt in de top van goed onderwijs  ̶  en in datzelfde jaar een onvoldoende eindtoets scoorde. Bij navraag bleek dit herkenbaar te zijn bij collega beleidsmedewerkers in de omgeving. Mijn aanvankelijke idee dat er toch enige causaliteit moet bestaan tussen wat de inspectie aangeeft en de resultaten van de Eindtoets viel ten prooi aan hevige twijfel.”

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“In het onderzoek bleek dat er tien factoren zijn die van invloed zijn op de Eindtoetsscore.”

“Aan twee factoren kun je als school echt iets doen, te weten je keuze voor de niveautoets en de kwaliteit van lesgeven. Als school heb je geen invloed op de andere acht factoren. Wat betreft de twee factoren binnen het bereik van de school is er sprake van correlatie, maar is er geen onderzoek dat aantoont dat er sprake is van een duidelijke causaliteit.”

“Dit gaf toch wel een gevoel van ontspanning. De opdracht aan de school is nu: zorg voor goed didactisch handelen, voor een fijn pedagogisch klimaat, voor prima kwaliteitszorg, want daar heb je invloed.”

“En de opbrengsten? Daarvan hopen we dan maar dat die ook goed zijn. Het devies is nu blijf uit de stress samen met de kinderen. Het gehele CITO eindtoetscircus hebben we vaarwel gezegd en we zijn overgestapt op een Eindtoets zonder circus. Over keuze maken gesproken.”

“Mooi is te vermelden dat de inspectie recent op een school is geweest die al driemaal een onvoldoende eindcito had. De inspectie vond de basiskwaliteit lesgeven, het pedagogisch klimaat en de kwaliteitszorg in orde. Jammer van de eindtoetsen.”

Wat ga je met het antwoord doen?
“We hebben dit gedeeld met inspectie, mijn collega beleidsmedewerkers, directeuren en scholen.”

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
“Mijn verwachting was dat op basis van onderzoek duidelijk mag worden of er sprake is van causaliteit. Dan kan je immers aan de slag. Het onderzoek gaf een duidelijk antwoord. Mooi vond ik dat de medewerker van de Kennisrotonde ons voortdurend meenam in haar onderzoek. Vakwerk.”

Lees hier het antwoord op de vraag die Pierre den Hartog namens Stichting Acis openbaar primair onderwijs stelde: Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?