Wat werkt er nu echt | publicaties

Wil je alles weten over differentiatie? Of benieuwd hoe je samen een goede onderzoeksvraag formuleert? Om leraren en onderzoekers onderbouwde handvatten te geven maakt de Kennisrotonde praktijkgerichte overzichtspublicaties, zoals Differentiatie in de klas: wat werkt? en Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag.

Differentiatie in de klas: wat werkt?

Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. Er is in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie. Tegelijkertijd is differentiëren een complexe vaardigheid waar veel leraren graag meer over willen weten. Dat blijkt onder andere uit de vragen die leraren stellen over dit onderwerp in de Kennisrotonde.

De Kennisrotonde en het NRO hebben daarom een uitgebreide literatuurstudie gedaan om antwoord te vinden op de vraag: wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen in de klas? De publicatie Differentiatie in de klas: wat werkt? is het resultaat van deze studie.

Download de infographic (online PDF)
Download de publicatie (online PDF)

Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Stel, je hebt als onderwijsprofessional een onderwijsvraagstuk, waarvoor mogelijk onderzoek nodig is om het te helpen oplossen. Of je signaleert als onderzoeker een vraagstuk en vraagt je af of er meer scholen zijn waar hetzelfde speelt.

Voordat onderzoek start is het belangrijk eerst boven tafel te krijgen, wat het vraagstuk nu precies is. Oftewel, de vraag moet eerst goed worden gearticuleerd.

Maar hoe gaat zo’n vraagarticulatieproces nu in zijn werk? Wat weten we over het vraagarticulatieproces? Wat gaan praktijk- en onderzoekpartners doen? Hoe krijgt de samenwerking vorm? En wat werkt hierbij goed?

Met de publicatie Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag willen de Kennisrotonde en het NRO praktijkprofessionals en onderzoekers onderbouwde handvatten geven voor de samenwerking rond een vraagstuk.

Download de infographic (online PDF)
Download de publicatie (online PDF)

In English

Download the Engelsh version of the publication ‘From practical issue to research question’ and the infographic ‘From practical issue to research question’ below.

Download the infographic (online PDF)
Download the publication (online PDF)

Webinar | van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Hoe doorgrond je een praktijkvraagstuk en formuleer je een goede onderzoeksvraag? Leer meer over het vormgeven van samenwerken tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers! Bekijk het webinar.