Digitale leermiddelen en gelijke kansen

De inzet van digitale leermiddelen heeft een bescheiden positief effect op leerprestaties. Dat geldt in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Digitale leermiddelen zorgen voor extra effectieve leertijd en maken het de leraar makkelijker om individuele feedback aan leerlingen te geven. Of digitale leermiddelen daarmee bijdragen aan gelijke kansen is minder duidelijk. Onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig: soms leidt de inzet van digitale leermiddelen tot een toename van verschillen in leerprestaties tussen hoog- en laagpresteerders, soms tot een afname. En er blijken nauwelijks tot geen verschillen in het effect op de leerprestaties van leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden.

Kennisrotonde minireview digitale leermiddelen en gelijke kansen
Bekijk de minireview Digitale leermiddelen en gelijke kansen (online PDF)
Kennisrotonde samenvatting minireview Digitale leermiddelen en gelijke kansen
Bekijk de samenvatting van de minireview Digitale leermiddelen en gelijke kansen (online PDF)