Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Stel, je hebt als onderwijsprofessional een onderwijsvraagstuk, waarvoor mogelijk onderzoek nodig is om het te helpen oplossen. Of je signaleert als onderzoeker een vraagstuk en vraagt je af of er meer scholen zijn waar hetzelfde speelt.

Voordat onderzoek start is het belangrijk eerst boven tafel te krijgen, wat het vraagstuk nu precies is. Oftewel, de vraag moet eerst goed worden gearticuleerd.

Maar hoe gaat zo’n vraagarticulatieproces nu in zijn werk? Wat weten we over het vraagarticulatieproces? Wat gaan praktijk- en onderzoekpartners doen? Hoe krijgt de samenwerking vorm? En wat werkt hierbij goed?

Met de publicatie Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag willen de Kennisrotonde en het NRO praktijkprofessionals en onderzoekers onderbouwde handvatten geven voor de samenwerking rond een vraagstuk.

Kennisrotonde infographic Vraagarticulatie
Download de infographic (online PDF)
Kennisrotonde publicatie Vraagarticulatie
Download de publicatie (online PDF)

In English

Download the Engelsh version of the publication ‘From practical issue to research question’ and the infographic ‘From practical issue to research question’ below.

Download the infographic (online PDF)
Download the publication (online PDF)

Webinar | van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Hoe doorgrond je een praktijkvraagstuk en formuleer je een goede onderzoeksvraag? Leer meer over het vormgeven van samenwerken tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers! Bekijk het webinar.