Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Sander Galjaard, onderwijsadviseur met jarenlange ervaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Hoe kom je tot verticaal alignment in het onderwijs?”

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
“De aanleiding komt voort uit het project ‘Excellent onderwijs’, waarvan ik projectleider was en waaraan zeven bestuurders en tien scholen deelnamen. Het doel van het project was om een ambitieuze leercultuur te creëren op de deelnemende scholen.

Sander Galjaard, zelfstandig onderwijsadviseur
Sander Galjaard, zelfstandig onderwijsadviseur

Een van de vragen die dan op tafel komt, is hoe verticaal alignment kan helpen bij het creëren van een ambitieuze leercultuur. Dus: op welke manier helpen verbinding en afstemming tussen de verschillende lagen in het onderwijssysteem bij het vormen van die gewenste cultuur. Welke literatuur is er bijvoorbeeld bekend over verticaal alignment? En zijn er al voorbeelden van alignment, in het onderwijs of in andere sectoren?”

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
“Het antwoord van de Kennisrotonde heeft me geholpen. Nieuwe literatuur, die ik nog niet kende kwam naar boven; met name van Frans de Vijlder. Het bleef niet alleen bij literatuuronderzoek, maar ook werd inzicht gegeven in de toepassing van verticaal alignment. We hebben de opbrengsten toegepast in het project door het voeren van verticale gesprekken. Samen met bestuurders, schoolleiders en docenten gingen we om tafel en bekeken we vanuit verschillende perspectieven hoe  zij konden bijdragen aan de gestelde doelen. Dat is uniek in Nederland. We hebben in totaal zeven van deze gesprekken gevoerd en die zijn heel positief ervaren.”

Heeft het onderzoek aan je verwachtingen voldaan?
“Ja. Ik was op zoek naar literatuur en dat heb ik gekregen. Het antwoord was begrijpelijk, kort en krachtig, met daarachter de bijlage. Het antwoord leidt tot bewustwording bij bestuurders en schoolleiders dat alignment niet altijd top-down moet gebeuren, maar ook bottom-up. Het werd ook zichtbaar in de verticale gesprekken. Daarin mochten docenten beginnen met vertellen over een project, daarna schoolleiders en tot slot de bestuurder. Er kwam echt een dialoog op gang. Die werd dus van onderuit gevoed  vanuit de praktijkervaring van de docent. Dat is een belangrijk inzicht voor de vorming van veranderstrategieën binnen besturen.”

Tot slot, zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden? Om welke reden wel of niet?
“Dat zou ik zeker doen. Als je heel specifieke vragen hebt, is het een goede bron om op een snelle manier aan wetenschappelijke literatuur te komen. De Kennisrotonde neemt je werk uit handen en heeft toegang tot bronnen die voor anderen niet beschikbaar zijn. Het is een wetenschappelijke vraagbaak én een critical friend die met je meedenkt over onderwijsvraagstukken. Als docenten weten dat de Kennisrotonde een bron is om uit te putten, dan zou dat een goede ontwikkeling zijn. De Kennisrotonde brengt het NRO namelijk een stapje dichter bij het praktijkveld.”

Lees hier het antwoord op de vraag die Sander Galjaard aan de Kennisrotonde stelde: “Hoe kom je tot verticaal alignment in het onderwijs?”