Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Thea de Ruijter, docent en voorzitter ondernemingsraad aan het ROC De Leijgraaf.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
“Wat is het effect van de grootte van een (resultaatverantwoordelijk) onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?”

Thea de Ruijter
Thea de Ruijter

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Binnen ons ROC werken we met resultaatverantwoordelijke teams. Binnen één afdeling werd een herschikking van teams voorgesteld. Aan de ondernemingsraad (OR) werd gevraagd met dit voorstel in te stemmen. We vonden de structuur van het voorstel helder, maar de teams werden tussen 25- 40 mensen groot en wij vroegen ons af of dit werkbaar zou zijn. We wilden als OR ons antwoord aan het College van Buur niet geven op basis van aannames en gevoel, maar goed onderbouwen, liefst met feiten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou bij het maken van verdere keuzes?
Het antwoord was een bevestiging van ons “gevoel” en heeft ons geholpen ons standpunt ten aanzien van de voorliggende vraag helder te formuleren op basis van feiten. We hebben met dit antwoord ook kunnen laten zien dat we heel serieus naar het instemmingsverzoek hebben gekeken.

Wat ga je met het antwoord doen?
Naar aanleiding van het antwoord hebben het CvB laten weten dat we niet instemmen met de teamsamenstelling zoals werd voorgesteld. Verder hebben we nog een aanvul-lende vraag gesteld aan de Kennisrotonde: zijn er interventies bekend die de effectiviteit van grote teams verhogen?

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Ja, zeker wel! Dit was precies waarnaar we op zoek waren! We hebben met jullie hulp het instemmingsverzoek zakelijk en effectief kunnen benaderen.

Lees hier het antwoord op de vraag die Thea de Ruijter van het ROC De Leijgraaf aan de Kennisrotonde stelde: Welk effect heeft de grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?