Sacha Schrier
Sacha Schrier

Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Sacha Schrier, leerkracht en ICT coördinator bij Montessorischool De Amstel.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Als je het onderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
De rekenmethode die wij op school sinds kort gebruiken, heeft het aanbod rondom tijd, geld en meten geclusterd in twee blokken in het jaar. Wij merkten onder meer aan de hand van toetsresultaten dat kinderen uitvielen op het domein meten/tijd/geld en we vroegen ons vervolgens af of het aanbieden in clusters wel nuttig was, kortom: wat nu het effectiefst is: clusteren, of spreiden van typen rekenopgaven?

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jou en/of jouw school bij het maken van verdere keuzes?
Het heeft ons als school geholpen omdat door onderzoek nu is gebleken dat het afwisselen van verschillende opgaven in het algemeen leidt tot betere resultaten. Hierdoor kunnen wij nu gefundeerd instructie en verwerkingen rondom meten, tijd en geld aanbieden over het gehele jaar naast de rekenmethode.

Daarnaast hangen de meest recente antwoorden op vragen aan de Kennisrotonde centraal in onze teamkamer en we gebruiken ook deze onderzoeken om ons onderwijs aan te passen.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Het antwoord heeft zeker aan onze verwachtingen voldaan. Wij konden via de methode niet goed achterhalen wat de achtergrond was van de keuze om deze gebieden te clusteren. Nu hebben wij een wetenschappelijk onderzoek dat ons ondersteunt in het geven van onderwijs op onze manier.

Als leerkrachten hadden we nooit zelf zo’n uitgebreid onderzoek kunnen doen naar wat hierover in de literatuur wordt beschreven, zeker omdat onze vraag tamelijk specifiek was en de Kennisrotonde dus breder onderzoek heeft moeten doen om onze vraag te beantwoorden. Ook de transfer van een ‘schoolvraag’ naar een ‘kennisvraag’ is door de Kennisrotonde goed begeleid.

Tot slot, zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden? Om welke reden wel of niet?
Ja, wij hebben zelf meerdere vragen ingediend en raden de Kennisrotonde al aan bij collega’s. Scholen vragen zich vaak af of ze goed bezig zijn, of iets werkt in het onderwijs of wat verbeterd kan worden. Door een vraag in te dienen bij de Kennisrotonde krijg je een wetenschappelijke onderbouwing of misschien wel ontkrachting van wat je instinctief denkt te weten. Ik denk dat het van belang is dat ‘mythes’ in het onderwijs worden onderzocht op waarheid en dat onderwijs wordt aangepast op bewezen effectieve methodes. De Kennisrotonde kan hierin een stimulans zijn.

Lees hier het antwoord op de vraag die Sacha namens Montessorischool De Amstel stelde: Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?

Lees ook het antwoord op de andere vraag van Montessorischool De Amstel: Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?