Deze vraagstellers gingen je voor…

Onderwijsprofessionals stellen hun vragen aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk.

Video’s vraagstellers

Marleen van der Lubbe

Welke didactische factoren zijn van invloed om het leren van Engels in het basisonderwijs? Marleen van der Lubbe, programmamanager bij de onderwijsinspectie, stelde deze vraag aan de Kennisrotonde. Ze vertelt over haar ervaringen.

Karin Striekwold

Draagt een later keuzemoment voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd, bij aan het schoolsucces van leerlingen uit achterstandssituaties? Karin Striekwold van de Haagse Scholen stelde deze vraag. Kennismakelaar Sjerp van der Ploeg zocht het uit.

Jan Plooij

Hoe kunnen scholen en educatieve partners effectief samenwerken op het gebied van gezondheid en sport, techniek, cultuur en natuur? Jan Plooij van ATO-scholenkring stelde deze vraag aan de Kennisrotonde. Kennismakelaar Anne Luc van der Vegt zocht het uit.

Leerlabs

Leerlabs stellen regelmatig vragen aan de Kennisrotonde. Waarom doen ze dit? En welke vragen stellen zij?