Vijf vragen aan…

Onderwijsprofessionals stellen hun vraag aan de Kennisrotonde. In deze rubriek komt een van hen aan het woord over het waarom van de vraag en de bijdrage van het antwoord aan zijn/haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ditmaal is dat Yvonne Tiemens, juridisch beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Deventer.

Wat was jouw vraag aan de Kennisrotonde?
Wat draagt meer bij aan de ontwikkeling van peuters: een VVE-aanbod van een vast aantal uren per week of een groeiend aantal uren per leeftijdscategorie?

Yvonne Tiemens
Yvonne Tiemens

Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen?
Per 1 augustus 2020 moeten gemeenten 960 uur Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE ) aan peuters tussen de tweeëneenhalf en vier jaar aanbieden. In onze gemeente bieden wij al meer uren VVE  dan  landelijk verplicht is. Peuters vanaf twee  jaar kunnen bij ons vier dagdelen van drieënhalf uur per week naar de opvang. Wij vroegen ons echter af wat meer bijdraagt aan de ontwikkeling van peuters: dit aanbod behouden, het aantal uren per week geleidelijk opbouwen of misschien met nog jongere kinderen beginnen.

In hoeverre helpt het antwoord van de Kennisrotonde jouw gemeente bij het maken van verdere keuzes?
Er bleek geen onderzoek te zijn naar de effecten van een geleidelijke opbouw van het aantal uren peuteropvang. Maar dankzij het antwoord weten we nu beter wat bijdraagt aan de ontwikkeling van peuters. Zo is de duur van het VVE-programma belangrijk, maar heeft het geen zin om eerder te starten dan met twee jaar. Verder is de kwaliteit van de pedagogisch medewerker essentieel. Het antwoord is vooral een bevestiging, een onderbouwing van onze keuzes. Onze gemeente zal het beleid dus niet veranderen. We houden dezelfde urenopbouw en de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers blijft onverminderd hoog op onze agenda staan.

Heeft het antwoord aan je verwachtingen voldaan?
Zeker, ook al is het effect van een geleidelijke opbouw niet bekend, toch biedt het ons aanknopingspunten. Zowel  de stuurgroep VVE als de werkgroep die zich met de invoering van het 960-uurs aanbod heeft beziggehouden, hebben er positief op gereageerd. Het was een duidelijk en beknopt antwoord. Altijd prettig als je zwart-op-wit ziet staan dat je de goede keuzes maakt. Dat is ook belangrijk voor de betreffende peuterscholen.

Zou je andere onderwijsprofessionals de Kennisrotonde aanraden?
Ja, want ik vond het antwoord grondig en wetenschappelijk verantwoord. Goed dat ook gemeenten een beroep kunnen doen op de Kennisrotonde als ze met een onderwijsvraag zitten!