Draagt een spellingcheck bij toetsen van schrijfvaardigheid bij aan de motivatie van mbo-studenten met dyslexie?

 MBO | Leer- & gedragsproblemen | Taal | Toetsen & feedback | Vakken

Spellingchecken is een goed hulpmiddel om mbo-studenten met dyslexie bij schrijftoetsen te ondersteunen. Het bevordert tevens de zelfredzaamheid van de studenten. Standaard spellingcheckers merken specifieke fouten van dyslectici echter niet altijd op. Het gebruik mogen maken van een onlinewoordenboek om de juiste schrijfwijze op te zoeken, kan studenten eveneens helpen.

Dyslexie wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met de automatisering van lees- en spellingprocessen. Bij mbo studenten uit het zich onder meer in het niet accuraat kunnen spellen. Dit kan bij hen leiden tot onzekerheid, lage verwachtingen over schrijfprestaties, een laag zelfbeeld en onderschatting van de eigen capaciteiten. Dit werkt negatief door in de motivatie van de student.

Dyslexie en motivatie

Omdat studenten met dyslexie niet altijd overtuigd zijn van het resultaat van hun schrijfinspanningen is hun vertrouwen in eigen kunnen mogelijk laag. Het gaat dan om de mate waarin een student erop vertrouwt dat hij een taak tot een goed einde kan brengen. Ook kunnen een laag zelfbeeld, het gevoel controle te kunnen uitoefenen (verklaren van succes en falen) en zelfregulatie voor het halen van doelen meespelen. De motivatie om taken uit te voeren, neemt toe als de succesverwachting bij de student toeneemt en hij de taak als waardevol ervaart.

Dyslexie en spellingcheckers

Studenten met dyslexie hebben grote moeite om automatisch spellingfouten te achterhalen. Probleem is dat het onderwijs leerlingen en studenten vaak afrekent op spellingfouten en daarmee hun capaciteiten onderschat. Spellingcheckers bieden dan mogelijk een oplossing. Die kunnen indirect helpen een juiste inschatting van de capaciteiten van leerlingen en studenten te maken. Zo doen ze succeservaringen op. Echter, standaard spellingprogramma’s merken de specifieke fouten die studenten met dyslexie maken niet altijd op. Het geschreven woord, bijvoorbeeld ‘straat’, is dan correct gespeld, maar de schrijver bedoelde ‘staart’.

Het dyslexieprotocol mbo wijst op een alternatief naast de spellingcheck. Bij gebruik van een laptop bij een schrijfopdracht kan de student zowel de tekst op spelling controleren, als gebruikmaken van een onlinewoordenboek om de juiste schrijfwijze op te zoeken. Het gebruik van beide hulpmiddelen kan naar verwachting bijdragen aan een positiever zelfbeeld, meer vertrouwen in schrijfprestaties en een hogere motivatie.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Ander relevant Kennisrotonde-antwoord:

Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?

Protocol dyslexie mbo

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan José van der Hoeven (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?
 VO | MBO | Leer- & gedragsproblemen | Taal
Dyslexie is een probleem waardoor mbo-studenten mogelijk niet vlot of geautomatiseerd kunnen lezen en/of niet accuraat spellen. Studenten met dyslexie hebben baat bij taal gerelateerde ondersteuning, zoals auditieve ondersteuning, wat bewezen effectief is. Ook verlenging van examentijd en ict-ondersteuning zijn mogelijk effectief. Daarnaast is aandacht voor zelfredzaamheid gewenst. Het protocol dyslexie mbo biedt concrete handreikingen voor de begeleiding van studenten met dyslexie.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag