Wat zijn de effecten van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas?

 PO | VO
shutterstock_272254151

Leerlingen ontwikkelen betere sociale relaties door dramalessen, zo toont onderzoek aan. Tijdens de dramalessen werken leerlingen over het algemeen veel samen, wat positief is voor de onderlinge relaties. Dramalessen kunnen dus worden gebruikt voor het verbeteren van de groepsvorming. Dit is vooral onderzocht in het primair onderwijs, maar ook onderzoek onder oudere kinderen wijst hierop.

Onderzoek naar het effect van dramalessen op sociale relaties is veelal gericht op het tegengaan van pestgedrag in de klas. Een aantal elementen is belangrijk voor het verbeteren van het klimaat in de klas, zo blijkt uit een literatuurstudie over de rol van dramalessen bij pestpreventie. Onder andere moet het leren experimenteel en coöperatief plaatsvinden, zodat de leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook sociaal en psycho-emotioneel kunnen ontwikkelen. Dat zorgt voor acceptatie en vertrouwen bij leerlingen onderling.

Experimenteel leren: door een experimentele leeromgeving op te zetten in de klas krijgen leerlingen de ruimte voor het maken van fouten zonder bang te hoeven zijn voor een negatieve beoordeling. Dramalessen zijn daarvoor een goede vorm, omdat leerlingen hier kunnen oefenen met hun gedrag, gevoelens en emoties.

Coöperatief leren: bij dramalessen zijn leerlingen deel van een team. Dit stimuleert de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, omdat ze moeten communiceren met de andere leerlingen (spelen, luisteren, accepteren van ideeën van anderen, feedback geven).

Deze interacties tijdens dramalessen zorgen ervoor dat leerlingen op een natuurlijke en onbewuste manier sociale vaardigheden ontwikkelen. Leerlingen leren hoe zij om kunnen gaan met onenigheden, hoe ze met elkaar kunnen discussiëren, hoe zij elkaar kunnen ondersteunen en hoe ze ervaringen kunnen delen.

Sociale relaties

Een Finse studie onder 190 leerlingen tussen de 9 en 12 jaar, toont aan dat dramalessen een positieve invloed hebben op sociale relaties tussen leerlingen. In de dramalessen lag een focus op het verbeteren van sociale relaties en de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen oefenden tijdens de dramalessen met empathie, sociale competentie, leerling-leraar interactie, leerling-leerling interactie en emoties. In een experimenteel onderzoek met controlegroepen bleek dat de dramalessen een positief effect hadden op sociale relaties en dat pesten beduidend afnam. Bovendien had een meer intensief programma grotere effecten.

Andere perspectieven

Leerlingen ontwikkelen betere sociale relaties door het volgen van dramalessen. Tijdens deze dramalessen werken zij veel samen en dit is positief voor de onderlinge relaties. Dramalessen zijn om verschillende redenen goed voor het opbouwen en versterken van sociale relaties tussen leerlingen. Dramalessen zorgen er bijvoorbeeld voor dat leerlingen werken als een team en zij moeten communiceren en discussiëren. Dit is voordelig voor het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en het begrijpen en respecteren van andere perspectieven. Dramalessen kunnen onder andere worden gebruikt voor het verbeteren van de groepsvorming in (brug)klassen.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

 

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt.

Onderwijssector
PO, VO

Vraagsteller
vo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen hun taalvaardigheid te verbeteren?
 PO | (V)SO | Leer- & gedragsproblemen | Taal | Vakken
Het trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Gevoel voor ritme en toonhoogte helpt om de verschillende klanken in de taal te leren onderscheiden, maar ook syntactische structuren en intonatie te leren herkennen. Ook leent muziekonderwijs zich voor veel herhaling van woorden, klankopeenvolgingen (rijm, minimale klankverschillen) en zinstructuren. Rijmpjes en versjes helpen bij de opbouw van het talige geheugen, de woordenschat en de auditieve waarneming. Ten slotte draagt in groepjes samen zingen of muziek maken indirect bij aan de taalontwikkeling, omdat het erg motiverend is en het samenwerken stimuleert.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag