Is Estafette een effectieve methode om de technische leesvaardigheid te bevorderen in groep 6 tot en met 8?

 PO | Taal | Vakken

Over het effect van de leesmethode Estafette op de technische leesvaardigheid van leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 is niets bekend. Er is geen onderzoek gevonden naar de effectiviteit van de methode. Estafette is geïnspireerd op de uitgangspunten van close reading. Daar is wel onderzoek naar verricht, maar close reading richt zich vooral op begrijpend lezen. Eén element van close reading, herhaald lezen, heeft evenwel een duidelijk positief effect op vlot en vloeiend lezen.

De leesmethode Estafette wordt in het primair onderwijs aangeboden in de groepen 4 tot en met 8. Estafette (editie 3) biedt technisch en begrijpend lezen in samenhang aan. De leesmethode is volgens de uitgever geïnspireerd op de uitgangspunten van close reading.

Het creëren van dieper tekstbegrip

Close reading is een manier van lezen om dieper tekstbegrip te creëren en erachter te komen wat de schrijver wil zeggen. Het hoofddoel is om leerlingen te leren hoe ze informatie uit de tekst kunnen verwerken in hun al bestaande kennis en hoe ze deze kennis kunnen uitbreiden. Een ander doel is dat leerlingen routines effectief aangeleerd krijgen om moeilijkere teksten te begrijpen. Close reading richt zich dus voornamelijk op begrijpend lezen en niet zozeer op technisch lezen. Er is weliswaar een zwakke relatie tussen technisch en begrijpend lezen, maar die zwakt in de loop van de basisschoolperiode af totdat er in groep 8 nauwelijks meer sprake is van een samenhang.

Herhaald lezen draagt bij aan vloeiend en vlot lezen

Een van de specifieke kenmerken van close reading is het zogeheten herhaald lezen – hier relevant omdat daar een link met technische leesvaardigheid is. Bij herhaald lezen gaat het om het herlezen van dezelfde tekst of delen van die tekst. Onderzoek laat zien dat herhaald lezen duidelijk bijdraagt aan het verbeteren van vloeiend en vlot lezen. Het draagt niet alleen bij aan vloeiend en vlot lezen van de tekst die wordt herhaald, maar ook die van andere teksten. Herhaald lezen is daarbij vooral effectief wanneer de leerling de tekst (in herhaling) voorleest aan een volwassene. Dat sorteert een meer dan driemaal zo groot effect op vloeiend lezen dan wanneer de leerling voorleest aan een klasgenoot.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Marloes van Willegen-Brinksma (antwoordspecialist) en Sjerp van der Ploeg (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag