Ontwikkelen kleuters zich beter en sneller als ze regelmatig feedback krijgen op het werk in hun portfolio, in plaats van tweejaarlijks een rapport?

 PO | Toetsen & feedback | Ook interessant

Er is weinig bekend over het effect van feedback in een portfolio op de ontwikkeling van kleuters. Voor kleuters, die situaties minder gemakkelijk kunnen terughalen, geldt waarschijnlijk dat feedback vooral effectief is als het direct na de taak gegeven wordt.

Feedback bij kleuters

Of er specifieke vormen van feedback zijn die juist kleuters helpen om hun zelfregulatie te ontwikkelen, is niet bekend. Waarschijnlijk gelden de algemene principes van feedback ook voor kleuters. Zo is feedback direct na het uitvoeren van de taak het effectiefst voor de motivatie en leerprestaties, vooral voor beginnende leerlingen. Dit geldt waarschijnlijk des te meer voor kleuters, die een minder ontwikkeld geheugen hebben. Zij kunnen situaties minder goed terughalen. Van een rapport aan het eind van het semester mag daarom weinig leerresultaat verwacht worden.

Verder is bekend dat prijzen van resultaat, intelligentie of talent weinig effectief is. Daarom is het van belang om feedback te geven op het proces. Het werkt positief voor leerlingen wanneer de leraar waardering uitspreekt over hun strategie, ideeën, doorzettingsvermogen en vooruitgang. Op die manier ondervinden leerlingen dat niet de prestatie, maar de inspanning die ze leveren belangrijk is. 

Portfolio voor kleuters

Een portfolio is een verzameling van werk en opdrachten van een leerling, bijvoorbeeld een map met tekeningen en foto’s. Het moderne portfolio is een digitale map met een inventarisatie van persoonlijke vaardigheden onderbouwd met bewijzen en een daarbij behorend stappenplan.

Er is geen onderzoek bekend naar portfoliogebruik voor kleuters en het effect ervan op hun ontwikkeling. Het is dus niet te zeggen welke vormen en frequentie van feedback in een portfolio bijdragen aan het leren van kleuters.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Andere relevante Kennisrotonde-antwoorden:

Welk effect hebben complimenten van de leerkracht op het zelfvertrouwen van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool?

Zijn er effectieve werkwijzen om kinderen van 4 tot 6 jaar te stimuleren tot reflectie op hun eigen activiteiten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anja van Hirtum (antwoordspecialist) en Melissa van Amerongen (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Gerelateerde vragen:

Welk effect hebben complimenten van de leerkracht op het zelfvertrouwen van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool?
 PO | Toetsen & feedback
Als basisschoolleerlingen complimenten krijgen van de leerkracht, heeft dit een positief effect op hun zelfvertrouwen en schoolresultaten. Een effectief compliment gaat over de inzet van een leerling, Dat werkt beter dan leerlingen complimenteren met hun intelligentie. Complimenten kunnen ook averechts werken, bijvoorbeeld wanneer er geen veilig pedagogisch klimaat heerst in de klas. Een goed compliment is een vorm van goede feedback.
Lees verder
Zijn er effectieve werkwijzen om kleuters te stimuleren om te reflecteren op hun eigen leerproces?
 PO | Ook interessant
Of kleuters al kunnen reflecteren op hun eigen leerproces hangt samen met drie factoren: hun taalvaardigheid, Theory of mind en executieve vaardigheden. Als deze goed zijn ontwikkeld, vergemakkelijkt dat de zelfreflectie. Kleuters kunnen het beste onmiddellijk na een activiteit reflecteren. Verder terugkijken is voor hen moeilijk, omdat hun episodisch geheugen daarvoor onvoldoende is ontwikkeld. Als hulpmiddel kunnen leraren een jonge leerling laten kijken naar een video waarin het kind zelf een bepaalde activiteit uitvoert. Daar kan de leerling dan vervolgens op reflecteren.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag