Hoeveel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden?

 PO | Werkdruk

Leraren in Nederland werken meer uren per week dan de vastgestelde norm. Leraren primair onderwijs maken meer overuren dan leraren voortgezet onderwijs. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse leraren veel uren. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs. De verhouding tussen lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten ligt ongeveer op het Europese gemiddelde.

Bij onderzoek naar tijdsbesteding wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen:

  1. a)    lesgebonden activiteiten, zoals het lesgeven zelf, lesvoorbereiding en nakijken
  2. b)    niet-lesgebonden activiteiten, zoals bijscholen en administratieve taken

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft in het schooljaar 2015/2016 een studie naar tijdsbesteding uitgevoerd. Doel was de taakverdeling van leraren in het primair en het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. De taakverdeling van de leraren is in figuur 1 en figuur 2 weergegeven, voor het primair en voortgezet onderwijs apart.


Figuur 1. Gemiddelde werkweek primair onderwijs. Totaal aantal gewerkte uren per week is 46,9 uur, bij een fulltime-aanstelling (norm werkweek is 40 uur) (Algemene Onderwijsbond, 2017).


Figuur 2. Gemiddelde werkweek voortgezet onderwijs. Totaal gemiddelde per week is 45,2 uur, bij een fulltime-aanstelling (norm werkweek is 42,5 uur) (Algemene Onderwijsbond, 2017).

Tijdsbesteding hoger dan normtaak

De feitelijke tijdsbesteding ligt in beide sectoren hoger dan de normtaak; in het primair onderwijs is het verschil het grootst.  In het primair onderwijs is ook het aandeel niet-lesgebonden activiteiten groot, namelijk 47 procent. In het voortgezet onderwijs is dit minder: 41 procent.

De cijfers van de AOb voor het voortgezet onderwijs kunnen we vergelijken met de gegevens over de tijdsbesteding van Nederlandse leraren van TALIS, de vijfjaarlijkse Teaching and Learning International Survey van de OECD. Volgens TALIS 2013 besteden Nederlandse leraren in het voortgezet onderwijs meer tijd aan het lesgeven (42 procent) dan volgens de AOb (32 procent). De tijd die gemoeid is met voorbereiden en nakijken verschilt niet veel volgens beide onderzoeken (TALIS: 23 procent, AOb: 27 procent). Aan de overige taken besteedt de Nederlandse docent volgens TALIS 35 procent en volgens de AOb 40 procent van zijn werktijd.

Vergelijking met andere Europese landen

Een recente, internationale vergelijking is gemaakt door de OECD. Voor Nederland is er geen verschil gemaakt in het aantal bestede uren voor het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw).

Nederlandse leraren besteden gemiddeld meer tijd aan onderwijsuren dan bijna alle andere landen. Het gaat om respectievelijk 930 uur per jaar voor het primair onderwijs en 750 uur voor het voortgezet onderwijs. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde lag in 2015 op 767 uur per jaar in het primair onderwijs, 666 uur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en 632 uur in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het aantal uren in Nederland ligt hier dus ruim boven.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt (Kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
PO-raad

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag