Wat is het effect op de schoolprestaties en het welbevinden van leerlingen wanneer zij in groep 7 en groep 8 van dezelfde leerkracht les krijgen?

 PO | Schoolorganisatie | Ook interessant

Leerlingen in het basisonderwijs halen betere resultaten in taal en rekenen als ze in twee opeenvolgende jaren van dezelfde leraar les krijgen, in vergelijking met leerlingen die een andere leraar krijgen. Het gaat hier om een bescheiden maar positief effect. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de sterkere band tussen de leraar en leerlingen. Dat draagt bij aan een effectief leerklimaat in de klas. Onderzoek naar effecten op het welbevinden van leerlingen is niet bekend.

Als leerlingen in het basisonderwijs overgaan naar een volgende groep krijgen ze meestal een andere juf of meester. Daar zijn uitzonderingen op. Op bijvoorbeeld vrije scholen blijven leraren meerdere jaren bij hun leerlingen zodat zij een diepe band kunnen ontwikkelen. In andere gevallen zijn het toevallige omstandigheden die bepalen of een leraar meegaat naar de volgende groep. Meegaan met de groep, ook wel ‘looping’ genoemd, is in de Verenigde Staten in verschillende situaties onderzocht.

Effecten van looping zijn bescheiden positief

Onderzoeken naar de effectiviteit van looping op de leerprestaties laten bescheiden positieve effecten zien op rekenen en in meeste gevallen ook op lezen. Interessant daarbij is dat in één studie werd geconstateerd dat er ook na één jaar al meer vooruitgang te zien was in loopingklassen, dus nog voordat de leerkracht en leerlingen het tweede jaar samen waren ingegaan. Een verklaring daarvoor kan liggen in een betere relatie tussen leraar en leerling, waarin ze beiden direct al meer investeren omdat ze langer met elkaar zullen samenwerken.

Verder bleek uit een andere studie dat leerlingen die pas in het tweede jaar in een loopinggroep instromen ook hogere testscores laten zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in zulke groepen een effectievere leeromgeving is en dat later instromende leerlingen daar ook van profiteren.

Meer weten:

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Sjerp van der Ploeg (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag