Wat zijn de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten in het mbo?

 MBO | Professionalisering | Ook interessant

Door internationaliseringsactiviteiten in het onderwijs, zoals een buitenlandse stage of online samenwerken met buitenlandse studenten, kunnen mbo-studenten interculturele vaardigheden en kennis opdoen. De daadwerkelijke impact van deze activiteiten is echter nog niet goed onderzocht. Ervaringen van docenten en studenten laten zien dat deze activiteiten bijdragen aan zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Om de invloed van internationaliseringsactiviteiten te vergroten, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen beleid ontwikkelen waar de hele school achter staat. En docenten moeten voldoende worden ondersteund om dit beleid uit te voeren.

Afgestudeerde mbo’ers hebben in hun werk vaak te maken met verschillende culturen en met buitenlandse klanten en collega’s. Daarom hebben ze interculturele vaardigheden en kennis nodig. Al tijdens hun opleiding moeten (mbo-)studenten hierop worden voorbereid.

Docenten en instructeurs in het mbo kunnen met een stage of studie in het buitenland op de hoogte te blijven van internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Het gaat dan om vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar ook om pedagogische en didactische kennis en vaardigheden en marktinformatie. Met deze kennis kunnen docenten en instructeurs de internationale context in hun lessen meenemen.

Internationaliseringsactiviteiten

Er zijn verschillende manieren waarop studenten internationale ervaring kunnen opdoen. Bijvoorbeeld door stage of studiereis in het buitenland, of stage bij een Nederlandse vestiging van een internationaal bedrijf. Online samenwerken aan een project met studenten van een (Europese) partnerinstelling (eTwinning) is ook mogelijk. Daarnaast kan de aanwezigheid van buitenlandse studenten in de klas een verrijking zijn.

Docenten kunnen zelf ook deelnemen aan internationaliseringsactiviteiten. Bijvoorbeeld door als gastdocent les te geven in het buitenland of een programma in een buitenlands bedrijf volgen. Andere mogelijkheden zijn: een internationale stage of studie volgen en het vergelijken van onderwijsprogramma’s van verschillende landen.

Impact

Specifiek binnen het mbo is weinig onderzoek gedaan naar de impact van internationaliseringsactiviteiten van zowel studenten als docenten. Er zijn wel enkele voorbeelden waarbij deelnemers vertellen over hun eigen ervaringen. Nadeel is dat de uitkomsten niet zijn vergeleken met ontwikkeling van collega’s of studenten die niet naar het buitenland zijn geweest. Ook is het de vraag hoe betrouwbaar de eigen inschatting van de respondenten is. Daarnaast ontbreekt zicht op de langere termijn.

Ervaringen van studenten en docenten

Volgens ruim 500 studenten en alumni van drie Nederlandse roc’s droeg hun buitenlandse stage bij aan: zelfstandig worden, versterken cv, talenkennis opdoen, inzicht in andere culturen.

Ruim 12.000 studenten die gebruikmaakten van een beurs van Erasmus+ (2018) voor een verblijf in het buitenland, rapporteren impact op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (82%) en professionele ontwikkeling (74%). Iets minder maar met 2/3 van de groep nog steeds substantieel, is de invloed op taalvaardigheid in een vreemde taal en de moedertaal (69%) en interculturele ontwikkeling (67%).

Ook stafleden die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest, zeggen dat deze ervaring vooral invloed heeft op interculturele vaardigheden (81%). In iets mindere mate geldt dit voor persoonlijke ontwikkeling (64%) en professionele ontwikkeling (56%).

Van een kleine duizend (mbo-)docenten die deelnamen aan studiereizen van het Leonardo da Vinci programma, vindt 81% dat kennis die ze hebben opgedaan relevant is voor hun professionele activiteiten.

De impact vergroten

De impact van internationalisering hangt samen met de houding van het management van een school en docenten ten opzichte van internationalisering, en het beleid ten aanzien van internationale activiteiten. Daarnaast hangt de impact van goed onderwijs aan studenten van verschillende culturele achtergronden ook af van de begeleiding die docenten krijgen om deze internationale pedagogiek vorm te geven. 

Meer weten?

  • Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.
  • Erasmus+ heeft een tool ontwikkeld om de impact van iedere internationale activiteit of project te vergroten.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Femke van Glansbeek – Timmermans (Kennismakelaar Kennisrotonde). 

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - coördinator Internationalisering

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag