Wat is het effect van muziek luisteren tijdens het zelfstandig werken op de concentratie en motivatie bij basisschoolleerlingen?

 PO | Vakken | Zelfregulerend leren

Het is niet bekend of luisteren naar muziek invloed heeft op concentratie en motivatie van leerlingen in het primair onderwijs. Er is wel onderzoek gedaan naar het effect van muziek luisteren op cognitieve taken. Achtergrondmuziek blijkt geen, tot een klein negatief effect te hebben op het uitvoeren van cognitieve taken zoals geheugentesten en begrijpend lezen. Er zijn echter ook onderzoeken, bijvoorbeeld onder studenten, die wel positieve effecten vinden.

Het effect van achtergrondmuziek tijdens het studeren lijkt voornamelijk te worden bepaald door kenmerken van de student. Studenten die in normale situaties met achtergrondmuziek studeren of extroverter zijn, lijken geen of minder last te hebben van het negatieve effect van achtergrondmuziek. In sommige gevallen presteren ze bij de toetsing zelfs slechter als ze tijdens het experiment in stilte hebben moeten studeren.

Mozart-effect

Uit een bekend onderzoek onder studenten blijkt dat diegenen die net naar muziek van Mozart hadden geluisterd ruimtelijke opdrachten beter maakten dan de studenten die zich in stilte hadden voorbereid. Ander onderzoek wijst uit dat je van het luisteren van muziek van Mozart niet per definitie slimmer wordt. Als studenten het prettig vinden om naar Mozart te luisteren, worden ze daardoor alerter en krijgen ze een positieve stemming. En het zijn juist deze condities die ervoor zorgen dat de studenten beter presteren bij ruimtelijke opdrachten. De theorie gaat er dus vanuit dat het beluisteren van muziek bij de voorbereiding kan leiden tot een verbetering van resultaten, maar alleen als ze gewend zijn om met muziek te studeren.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Carolien van Rens (Kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag