Onder welke voorwaarden kunnen teacher leaders de professionele ontwikkeling in een digitale leeromgeving van collega-docenten bevorderen?

 MBO | ICT | Professionalisering

Teacher leaders kunnen een professionele groei bij collega-docenten stimuleren. Voorwaarden zijn wel dat collega-docenten de teacher leaders accepteren in hun rol en hen zien als hardwerkend. Verder is het belangrijk dat teacher leaders hun innovatiegerichte inzet voor de school uitvoeren naast hun taak als leraar. Ook moeten ze geregeld input vragen aan hun collega-docenten. Het is niet bekend of dezelfde voorwaarden gelden voor professionele ontwikkeling in een digitale leeromgeving, of dat er aanvullende voorwaarden zijn.

Het onderwijs zet steeds vaker teacher leaders in voor het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van collega-docenten. Over het effect van teacher leaders op deelname aan professionele ontwikkeling van collega-docenten is weinig bekend. Teacher leaders zijn er in verschillende hoedanigheden. Zo zijn er leidende docenten die collega’s trainen en collega’s ondersteunen in het omgaan met technologie. Het mbo kent (digitale) ambassadeurs, voorlopers en pioniers die onder meer professionele ontwikkeling van collega-docenten promoten.

Het effect van teacher leaders op collega-docenten

Het werk van een teacher leader gaat verder dan zijn eigen klaslokaal. Hij ondersteunt de professionele ontwikkeling in de eigen school en is betrokken bij besluiten over het beleid van de school. Het gaat dan om verbetering en verandering teweeg te brengen binnen de gehele schoolorganisatie. Verder zet hij zich in om het leerproces en de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren.

Teacher leaders lijken voor professionele groei te zorgen bij collega-docenten, vooral door hun ondersteuning te bieden. De teacher leaders geven zelf aan dat de invoering van hun functie tot een cultuurverandering op school leidt. Ze zorgen ervoor dat teamleden vaker met elkaar praten over de kwaliteit van het onderwijs. Er is volgens hen vooral sprake van een groei in informeel leren doordat docenten, naar aanleiding van de collegiale gesprekken, nieuwe dingen uitproberen in hun klas.

Wanneer teacher leaders formele professionaliseringsactiviteiten opzetten en uitvoeren, zijn docenten eerder bereid om daaraan deel te nemen. Ze beoordelen deze professionaliseringsactiviteiten als betekenisvoller, omdat die beter aansluiten bij de eigen praktijk dan professionalisering door een externe partij.

Bevorderende condities voor teacher leaders

De inzet van teacher leaders is geen garantie voor succes. Essentieel is dat collega-docenten hen accepteren in hun rol. Teacher leaders hebben vooral een positief effect op hun collega’s als ze worden gezien als hardwerkend, als ze hun innoverende taken uitvoeren naast hun werk als leraar en als ze geregeld input vragen aan hun collega-docenten.

Aan de andere kant vinden sommige teacher leaders dat ze in een lastige situatie komen als zij, na al hun inspanningen, zien dat hun collega-docenten niet meegaan in hun plannen of professionaliseringsactiviteiten. Hier lijkt de overtuiging van gelijkheid van docenten onder elkaar een drempel op te werpen. Een open en lerende cultuur vinden teacher leaders een belangrijke voorwaarde om te kunnen functioneren.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Carolien van Rens (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - adviseur of beleidsmedewerker

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag