Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting bij toetsen op het kennisniveau van mbo-studenten?

 MBO | Toetsen & feedback

Het belang dat een student hecht aan een toets is een van de voorspellende factoren voor de prestatie op de toets. Studenten hechten meer waarde aan een toets als de prestatie meetelt voor hun cijfer. Een resultaatverplichting bij een toets draagt dus bij aan een hogere prestatie dan alleen een deelnameverplichting. De prestatie op een toets en het behaalde kennisniveau zijn niet exact hetzelfde maar liggen wel dicht bij elkaar. Bij goed beantwoorde vragen op een toets (=prestatie) is de kans namelijk groter dat de student op lange termijn nog steeds over de getoetste kennis beschikt (=kennisniveau).

In een experiment bleken psychologiestudenten bij de toets die meetelde voor een cijfer gemotiveerder om de toets te maken dan studenten die een toets maakten zonder consequenties voor een cijfer. Bovendien maakten de studenten de toets die meetelde voor een cijfer gemiddeld beter dan de toets die niet meetelde voor een cijfer. Het laten meewegen van een toets voor een cijfer heeft een positief effect op de motivatie en motivatie heeft een positief effect op de prestatie. Er lijkt dus bewijs voor het positieve verband tussen het laten meetellen van een toets voor het gemiddelde cijfer en de prestatie op de toets.

Ook is het waarschijnlijk dat studenten zich beter voorbereiden op toetsen waarbij het cijfer meetelt voor hun gemiddelde cijfer. Studenten geven zelf bijvoorbeeld aan dat het belang van een goed cijfer samenhangt met de hoeveelheid tijd die ze besteden aan de voorbereiding op een toets. De extra voorbereiding zal zich vervolgens vertalen in een hogere prestatie tijdens de toets. Studenten hechten dus over het algemeen meer belang aan toetsen die meetellen voor het gemiddelde cijfer dan toetsen die niet meetellen. Het meetellen van een cijfer is overigens een van meerdere factoren die van invloed zijn op de prestatie.

Kennisniveau

De prestatie op een toets en het behaalde kennisniveau liggen dicht bij elkaar maar zijn niet exact hetzelfde. Onderzoeken over de relatie tussen de consequentie van een toets en het kennisniveau zijn helaas niet gevonden. De relatie tussen het maken van toetsen en het kennisniveau is wel uitvoerig bestudeerd, vooral het zogenoemde ‘testing effect’. Leerstof beklijft op de lange termijn beter als studenten er een toets over hebben gemaakt dan wanneer ze geen toets hebben gemaakt. Het effect is sterker wanneer een toets goed is gemaakt. Dus bij een goed antwoord op een toets (=prestatie) is de kans groter dat de student op lange termijn nog steeds over de getoetste kennis beschikt (=kennisniveau).

Motivatie

Dit antwoord lijkt tegenstrijdig met het antwoord op de vraag Wat is het effect van cijfers (of studiepunten) op de motivatie van studenten. Hierin stond dat extrinsieke beloningen zoals cijfers niet of zelfs averechts werken. Intrinsieke motivatie – leren omdat het interessant is – heeft een positieve invloed op leerresultaten. Het verschil tussen deze vragen is dat bij de laatste extrinsiek en intrinsiek belonen van studenten met elkaar wordt vergeleken. Bij de huidige vraag wordt de vergelijking gemaakt tussen een extrinsieke beloning en geen beloning.

Als we beide vragen combineren zouden we dus kunnen concluderen dat het geven van een cijfer leidt tot hogere prestaties dan helemaal geen beloning geven. Maar feedback die de intrinsieke motivatie van studenten aanboort, leidt tot hogere prestaties dan het geven van een cijfer. Tips om de motivatie van studenten te verhogen met effectieve feedback zijn te lezen in dit antwoord van de Kennisrotonde.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Andere relevante antwoorden bij de Kennisrotonde:

 

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Carolien van Rens (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
 VO | Toetsen & feedback
Een intensieve toetsweek in het vmbo, waarbij leerlingen meerdere toetsen op een dag moeten maken, draagt niet zonder meer bij aan betere examenresultaten. Onderzoek naar het effect van de intensieve toetsweek in het vmbo is niet voorhanden, maar in andere sectoren is gezien dat leerlingen laat beginnen met voorbereiden, waardoor ze vlak voor de toetsweek keuzes maken welke examenstof ze gaan leren. Het herhaald, cumulatief toetsen van de examenstof (waar een toetsweek onderdeel van zou kunnen zijn) kan wel helpen voor leerlingen om zich beter voor te bereiden op het examen. Door het herhaald toetsen slaan de leerlingen de stof beter op in hun geheugen.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag