Halen leerlingen op categoriale gymnasia hogere cijfers dan leerlingen op een gymnasiumafdeling van een scholengemeenschap?

 VO | Toetsen & feedback | Ook interessant

De prestaties van leerlingen op categoriale gymnasia verschillen niet veel van die van vwo-leerlingen op scholengemeenschappen, zo blijkt uit een recente analyse. De gymnasiasten doen het over de hele linie zowel op het schoolexamen (SE) als op het centraal eindexamen (CE) een fractie beter. Het verschil tussen de SE- en CE-cijfers is ook ietsje kleiner op de categoriale gymnasia.

Het vwo bestaat uit het atheneum en gymnasium. Kenmerkend voor het gymnasium is dat de leerlingen Latijn en Grieks volgen en in tenminste één van deze talen examen doen. Naast categoriale (zelfstandige) gymnasia zijn er scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. In enkele onderzoeken zijn de resultaten van categoriale gymnasia vergeleken met vwo-afdelingen (gymnasium én atheneum), in andere onderzoeken met alleen de gymnasiumafdelingen (zonder atheneum).

Verschil tussen examencijfers van categoriale gymnasia en vwo-afdelingen wordt kleiner

Vanaf eind jaren ’90 van de vorige eeuw publiceerde het dagblad Trouw jaarlijks de resultaten van scholen voor voortgezet onderwijs. Daaruit bleek onder meer dat categoriale gymnasia iets beter presteerden dan vwo-afdelingen van scholengemeenschappen. Het slagingspercentage van categoriale gymnasia lag gemiddeld vijf procent hoger en het gemiddeld eindexamencijfer was 0,4 punten hoger.

Uit verschillende onderzoeken en een analyse van de examenresultaten van het schooljaar 2016-2017 blijkt dat er inmiddels geen grote verschillen meer zijn tussen de resultaten van zelfstandige gymnasia en vwo-afdelingen van scholengemeenschappen. Ook de examencijfers van 2017 laten zien dat de verschillen tussen leerlingen op een categoriaal gymnasium en vwo-leerlingen op een scholengemeenschap (zowel atheneum als gymnasiumleerlingen) klein zijn. Leerlingen op categoriale gymnasia scoren iets hoger dan vwo-leerlingen. Het gemiddelde SE-cijfer is 6,9 voor de gymnasia en 6,7 voor de scholengemeenschappen. Het gemiddelde CE-cijfer is 6,7 voor de gymnasia en 6,5 voor de vwo’ers.

Op succesvolle gymnasia zijn klassieke talen identiteitsbepalend en verankerd

Bij een vergelijking tussen categoriale gymnasia en gymnasia-afdelingen is het vak Latijn onder de loep genomen. Uit dit onderzoek bleek dat in de periode 2005-2010 het ene jaar de categoriale gymnasia beter scoorden op het CE voor Latijn en in het andere jaar de scholengemeenschappen.

Er is niet één oorzaak aan te wijzen waarom de ene school hoger scoort dan de andere op de klassieke talen. De crux ligt volgens onderzoekers in de consistente samenhang tussen een aantal factoren: op relatief hoog scorende categoriale gymnasia zijn de klassieke talen ingebed in een groter geheel en bestaat op alle niveaus samenhang tussen visie en praktijk. Deze scholen zien klassieke talen als identiteitsbepalend, als een essentieel element van hun school. Dat geldt ook voor de gymnasiale afdelingen op scholengemeenschappen. Verankering in de school, bijvoorbeeld door een herkenbare, eigen fysieke plek in de school en steun van collega-docenten en schoolleiders, blijkt van belang voor goed scorende gymnasiumafdelingen.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt (kennismakelaar Kennisrotonde) en Hilde Bekkers (antwoordspecialist).

Onderwijssector
VO

Vraagsteller
vo-instelling - hoofd leerlingzaken en applicatiebeheerder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag