Welke mix van talenten binnen een managementteam in het voortgezet onderwijs versterkt de onderwijskwaliteit het best?

 VO | Professionalisering | Management

Samenhang in een managementteam, duidelijk onderscheiden rollen en doelgerichtheid hebben een positieve invloed op het commitmentde toewijding van de teamleden. En dat heeft weer effect op onderwijskwaliteit. De ideale samenstelling van een managementteam hangt, als het om veranderen gaat, af van het doel en van het type organisatie. Welke mix van talenten in een managementteam optimaal is voor het versterken van onderwijskwaliteit, is niet bekend.

Het voortgezet onderwijs kent verschillende benamingen en functies voor leidinggevenden, zoals rector, directeur, locatie-, team- en afdelingsleider. Grofweg is er een indeling te maken tussen eindverantwoordelijk leidinggevenden (verantwoordelijk voor een school of meerdere scholen) en middenmanagers (verantwoordelijk voor een afdeling, sectie of team). Een managementteam bestaat doorgaans uit beide typen leidinggevenden.

Sturingsactiviteiten van schoolleiders

Schoolleiders hebben vooral een indirecte invloed op leerlingresultaten. Manieren waarop dat gebeurt, zijn het bevorderen van kennis en vaardigheden van het docententeam en het stimuleren van het geloof in eigen kunnen van docenten. Een andere sturingsactiviteit is het positief beïnvloeden van de werktevredenheid van docenten en het voorkomen van stress en burn-out. Daarnaast kunnen schoolleiders een goede werkstructuur en -cultuur voor docenten creëren, zoals zorgen voor een veilige omgeving en niet te grote klassen. Ook ouders betrekken bij school en het leren van hun kind heeft indirecte invloed op leerlingprestaties.

Een succesvolle schoolleider verenigt drie persoonlijke leiderschapsbronnen in zich: cognitieve, sociale en psychologische. Onder cognitieve bronnen valt onder meer probleemoplossend vermogen. Bij sociale bronnen gaat het om het waarnemen van en gepast reageren op andermans emoties, en bij psychologische bronnen om optimisme, vertrouwen in eigen bekwaamheid en pro-activiteit.

Kenmerken efficiënt managementteam

Commitment van docenten is een belangrijke voorspeller van schooleffectiviteit en schoolverbetering. De positieve invloed op dat commitment hangt niet zozeer af van wie wat doet in een managementteam, maar meer van hoe leden van het team de samenwerking onderling ervaren en de kwaliteit van de manier waarop het team docenten ondersteunt.

Een belangrijke karakteristiek van een effectief samenwerkend managementteam, is de door de leden ervaren samenhang. Dat vertaalt zich naar een open communicatie en wederzijds vertrouwen. Daarnaast is er duidelijkheid over de rollen van de teamleden en het doel. Het gaat daarbij om een gedeelde visie en missie, en een gezamenlijke focus op dezelfde doelen.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Lisette Uiterwijk (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
VO

Vraagsteller
Ministerie van OCW - beleidsmedewerker of afdelingshoofd

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag