In hoeverre helpt het studenten in de bouw de theorie waarmee ze in hun leerbedrijf niet in aanraking komen, te leren in een praktijksituatie op school?

 MBO | Werkplekleren

Ervaring in een praktijksituatie op school kan bbl-studenten helpen bij het leren van nieuwe theorie, maar is niet noodzakelijk. Om tot kennisverwerving te komen, is het belangrijk dat studenten de nieuwe theorie in verband brengen met ervaringen in de praktijk. Indien studenten op school ervaringen in een praktijksituatie opdoen, is het van belang dat ze die ervaringen verbinden met de nieuwe theorie, en met de ervaringen in het leerbedrijf. Reflecteren bevordert het koppelen van theorie en praktijk, evenals discussies met de docent of met medestudenten.

Mbo-studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, werken vaak vier dagen in de week en gaan een dag naar school. Tijdens de theorielessen op de schooldag verwerven de bbl-studenten nieuwe domeinspecifieke kennis en vaardigheden. Bouwstudenten doen kennis op over nieuwe gereedschappen en materialen. En ze leren bepaalde toepassingsmogelijkheden en werkprocedures te gebruiken.

Leren op de werkplek en op school

Studenten komen veel beroepsspecifieke concepten en theorieën tegen tijdens het werken in hun leerbedrijf, maar niet altijd. In hun leerbedrijf komen dan andere aspecten van het beroep naar voren. Zo komt een bouwstudent in een timmerbedrijf niet direct in aanraking met concepten van en theorie over bijvoorbeeld het betongieten. Dit betekent dat de schooldag voor noodzakelijke aanvullingen moet zorgen.

Studenten vinden het lastig om datgene wat ze ervaren en leren op de werkplek te verbinden met schoolse theorielessen. Ze zien niet altijd de overeenkomsten of verbanden, bijvoorbeeld tussen werken met hout in een timmerbedrijf en werken met beton op een bouwplaats. Bovendien is de wijze waarop beroepskennis zichtbaar wordt verschillend. In de praktijk is die kennis veelal impliciet aanwezig en op school stelt de docent deze expliciet aan de orde.

Wil een realistische praktijksituatie op school effectief zijn voor het leren van de student, dan spelen andere factoren een rol, zoals de achtergrond van de student. Van invloed is ook of de student de gelegenheid heeft om de werkwijzen in de praktijk te beïnvloeden. Alleen kijken en observeren is niet voldoende. Voorts is het cruciaal dat de pedagogiek-didactiek gericht is op integratie van schools leren en leren in de praktijksituatie. Het stellen van doelen en discussie tussen studenten en de docent over het leren in de praktijksituatie zijn eveneens van belang.

Het leren op school verbinden met de kennis van het leerbedrijf

Het is voor het verwerven van beroepskennis belangrijk dat studenten het leren op school verbinden met de kennis die ze hebben opgedaan in het leerbedrijf. De didactiek in een krachtige leeromgeving die de praktijk wil verbinden met bredere theorie, beoogt de studenten daarbij te helpen. Didactiek die studenten kan ondersteunen in het ontwikkelen van beroepskennis, is erop gericht dat ze onderling hun praktijkervaringen uitwisselen. Studenten kunnen dan reflecteren op hun ervaringen, hetgeen hen helpt om die te verbinden met de theorie. De docent verrijkt de discussie tussen studenten door concepten in te brengen en hen te helpen die te verbinden met eerdere praktijkervaringen.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Ander relevant Kennisrotonde-antwoord ‘Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Martijn van Schaik (practor), Leo Blok (docent-onderzoeker), Martijn Broers (docent-onderzoeker) (allen Centrum Top Techniek Terneuzen) en Christa Teurlings (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag