Leveren authentieke contexten bij rekenen een bijdrage aan de motivatie van studenten mbo-4?

 MBO | Werkplekleren

Authentieke taken, dat wil zeggen taken die een relatie met problemen in de werkelijkheid hebben, zijn betekenisvol voor studenten. Ze kunnen het gevoel van competentie bij studenten verhogen en daarmee de motivatie. Het is aan te bevelen om authentieke taken te gebruiken die aansluiten bij de beroepspraktijk of het dagelijks leven van de studenten. Zorg ervoor dat de taken voor de studenten uitdagend zijn, maar niet té moeilijk. Het is daarbij motiverend als studenten ook kunnen kiezen hoe ze het gestelde probleem kunnen aanpakken.

Voor het gebruik van authentieke taken in het reken-wiskundeonderwijs is het belangrijk dat er een krachtige relatie is tussen de schoolse opdrachten en de corresponderende problemen in echte situaties. Specifiek rond reken-wiskundeonderwijs is onderzoek gedaan naar het omgekeerde, het gebruik van niet-authentieke taken, dus niet corresponderend met problemen in echte situaties. Deze taken hebben in het rekenonderwijs aan (jong)volwassenen een negatief effect op zelfbepaling en daardoor op motivatie. Het sleutelconcept is suspension of sense-making, het uitschakelen van het gezond verstand. Dit gebeurt als studenten kale, betekenisloze opdrachten of simplistische verhaaltjessommen moeten oplossen. Studenten kiezen voor oplossingen waarvan ze vermoeden dat de docent of de situatie die van hen verlangt. Ze kiezen veel minder voor oplossingen die relevant zijn voor het gestelde probleem.

Motivatie en authentieke contexten

Doelen stellen bij een (authentieke) leertaak heeft een positief effect op motivatie. Daarnaast is het goed voor de motivatie van een student als deze het gevoel heeft dat hij of zij de taak aankan (competentie). En een gevoel van autonomie, oftewel ruimte voor eigen beslissingen over manieren van aanpakken en oplossen van een taak, werkt tevens motivatie verhogend. Authentieke contexten kunnen betekenisvol zijn voor studenten en bieden de mogelijkheid om deze motivatie verhogende aspecten – doelgerichtheid, competentie en autonomie – te realiseren.

In een onderzoek naar motivatie bij studenten in het beroepsonderwijs bleken zij een sterke voorkeur te hebben voor de ontwikkeling van hun kennis in reken-wiskunde zoals deze voorkomt in hun toekomstige beroep. Docenten kunnen daarbij het beste een combinatie maken van meer beheersingsgerichte en meer uitdagende open doelen. Alleen aandacht voor beheersingsgerichte doelen is niet voldoende om de motivatie van studenten te behouden.

Aanbevelingen om studenten te motiveren

  1. Ontwikkel en verstrek schooltaken en –activiteiten die persoonlijk betekenisvol en relevant zijn voor de student.
  2. Ontwikkel en verstrek taken die een passende moeilijkheidsgraad hebben: uitdagend, maar niet té moeilijk.
  3. Versterk bij studenten het gevoel van controle over de situatie en autonomie door studenten keuzes te laten maken in de aanpak.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Kees Hoogland (antwoordspecialist) en José van der Hoeven (Kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
 MBO | Motivatie
Er zijn twee soorten motivatie: intrinsiek en extrinsiek. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit en verhoogt de leerprestaties. Een docent kan de intrinsieke motivatie van de studenten bevorderen door in te spelen op drie psychologische basisbehoeften: autonomie, gevoel van competentie en sociale verbondenheid. Hoe beter de docent daarbij kan aanknopen, hoe hoger de intrinsieke motivatie van de leerlingen.
Lees verder
Wat is er bekend over de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij leerlingen in het praktijkonderwijs?
 VO | (V)SO | Leer- & gedragsproblemen | Motivatie | Vakken
Hoewel de vraag niet direct kan worden beantwoord, zijn aanknopingspunten voor het verhogen van rekenmotivatie te vinden in de motivatietheorie en verkennend onderzoek bij zwakke rekenaars. Te denken valt aan beheersingsdoelen stellen, succeservaringen faciliteren, waardevolle opdrachten verstrekken, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van leerlingen verhogen, autonomie of zelfregulatie versterken en investeren in relaties tussen leraar en leerling. Deze aanknopingspunten zijn ook te herkennen in twee handvatten voor de praktijk over het motiveren van leerlingen en over leerroutes voor rekenen in het praktijkonderwijs.
Lees verder
Draagt economieonderwijs aan de hand van beroepscontexten bij aan beroepsbeelden van vmbo-leerlingen?
 LERARENOPLEIDING | VO | Vakken | Ook interessant
Onderwijs aan de hand van beroepscontexten draagt vermoedelijk bij aan de ontwikkeling van beroepsbeelden bij leerlingen in het vmbo. Vooral als leerlingen zelf actief daaraan deelnemen, lijkt dat het geval. Dit geldt voor alle vakken op de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Het meeste onderzoek naar de rol van beroepscontexten hierin is echter kleinschalig van aard. Ze zijn ook veelal uitgevoerd buiten schooltijd, zoals zomerkampen en naschoolse programma’s.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag