Wat is de impact op de auditieve synthese en leesresultaten van zingend of zoemend lezen in het kleuteronderwijs?

 PO | Taal | Vakken | Ook interessant

Een lesmethode met zingend of zoemend lezen lijkt een positieve impuls te geven aan het leesniveau van leerlingen in groep 3. Het is niet duidelijk of vroegtijdige inzet in groep 1 en 2 daarvoor noodzakelijk is of daaraan kan bijdragen.

Zingend of zoemend lezen is een manier van lezen, waarbij leerlingen klanken lang aanhouden. Ze spreken woorden uit zonder ze in stukjes op te breken. Voorbeelden zijn sssssiiiiip (sip) of mmmaaaan (maan). Zoemend of zingend lezen kan worden ingezet om te voorkomen dat kinderen spellend blijven lezen.

Manieren van leren lezen

Een bekende methode voor het aanleren van woorden bij kleuters is de systematische fonemische aanpak (systematische aanpakken van omgaan met klanken). De kleuters krijgen bij deze structuurmethode een beter fonemisch bewustzijn naast betere spellings- en leesvaardigheden. Ook kunnen leerlingen – zowel groep 1 en 2 als groep 3 – beter woorden herkennen en krijgen ze meer tekstbegrip.

Het is vooral van belang dat kleuters leren letters ‘te mengen’ en samen te voegen, zodat ze woorden leren uitspreken. Lettergroeplezen zorgt daarvoor. De lettergroepen bestaan meestal uit twee letters, waarvan één klinker en één medeklinker. Voorbeelden zijn v-is en r-ot.

Over de impact van zingend of zoemend lezen zijn alleen indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit bekend. Enkele daarvan komen uit de methode ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, waarvan het zingend of zoemend lezen onderdeel is. Uitgangspunten van deze methode zijn een eenduidige, stapsgewijze instructie gevolgd door inoefening en gerichte feedback. Andere elementen van de methode zijn een groepsgewijze aanpak, differentiatie naar moeilijkheid, aandacht voor spelling en ordenen voor de leerlingen. Dankzij deze methode kunnen leerlingen in groep 3 van het speciaal onderwijs een leesniveau halen dat niet onderdoet voor het leesniveau van leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Ook scoren ze beter dan groepsgenoten die niet met de methode leren lezen.

In het regulier onderwijs heeft deze methode eveneens een positief effect op het leesniveau van de leerlingen in groep 3. Meer leerlingen halen beheersingsniveau avi-2 en avi-3. Of dit resultaat te danken is aan de gehele methode of sec aan zingen of zoemend lezen is niet duidelijk.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Ander relevant Kennisrotonde-antwoord: Welke strategie is het effectiefst voor het aanleren van auditieve synthese bij technisch lezen?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Maurice de Greef (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Gerelateerde vragen:

Welke strategie is het effectiefst voor het aanleren van auditieve synthese bij technisch lezen?
 PO | Taal | Vakken
Expliciete en systematische instructie in auditieve analyse en synthese ondersteunt het leren lezen, vooral wanneer het gecombineerd wordt met het oefenen van letter-klankkoppelingen. Zo kan een kind al op jonge leeftijd fonemisch bewustzijn ontwikkelen. Instructie op dat gebied is het effectiefst in de kleuterleeftijd, als voorbereiding op het formele leesonderwijs.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag