Laatste stop in tour langs ministeries Kennisagenda Jeugd: Fons Dingelstad, directeur Kennis, neemt Kennisagenda in ontvangst

Fons Dingelstad, directeur Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 21 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. Eerder werd de agenda al aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directeur-generaal Bernard ter Haar van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Carsten Herstel, directeur Jeugd en Sanctietoepassing bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking waarbij maar liefst vier verschillende ministeries betrokken zijn. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken op het thema Jeugd gezamenlijk op te pakken.

Foto: Studio Oostrum fotografie + film

De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman, een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda is hiermee aan het einde gekomen van een tour langs de ministeries waarin de agenda feestelijk overhandigd is aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest.

» Bekijk de Kennisagenda.

Reactie Fons Dingelstad

De heer Dingelstad complimenteert de Taskforce met de intensiteit waarmee de Kennisagenda Jeugd tot stand is gekomen en met het mooie resultaat. Hij constateert dat er inderdaad vaak vanuit instituties wordt geredeneerd, maar dat er in beleid en praktijk een cultuuromslag gaande is om meer vanuit het kind zelf te denken; deze Kennisagenda kan daarbij helpen.

Foto: Studio Oostrum fotografie + film

Het derde thema van de Kennisagenda: ‘normativiteit van opvoeding en onderwijs’ is fascinerend en ten onrechte wat onderbelicht geworden de afgelopen decennia, volgens de heer Dingelstad. Omdat dit thema, maar ook de andere thema’s van de Kennisagenda de ontwikkelingen binnen de diverse beleidsdirecties van het ministerie raken, zal hij binnen OCW de discussie hierover aanjagen.

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken. Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals een inbreng hebben gehad, maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA bieden hier mogelijkheden voor.

Meer informatie:
NWA route Jeugd