Lectoren Anje Ros en Linda van den Bergh genomineerd voor EAPRIL-award

Dr. Anje Ros, lector Leren en Innoveren, en dr. Linda van den Bergh, lector Waarderen van Diversiteit (beiden bij Fontys Hogescholen) zijn genomineerd voor de EAPRIL-award 2018. Zij zijn genomineerd voor hun door het NRO gesubsidieerde onderzoek op het gebied van kennisbenutting in scholen. De winnaar wordt tijdens het EAPRIL-congres  in november bekend gemaakt.

De EAPRIL Best Research and Practice Project (BR & PP) Award is een award voor projecten door onderzoekers in de praktijk (op het gebied van onderwijs, leren en instructie, en training en ontwikkeling) die uitzonderlijk bijdragen aan de onderwijspraktijk. Hiermee wil EAPRIL deze projecten extra in het zonnetje zetten en ze belonen voor hun bijdrage aan onderwijs en leren. Het onderzoek van Ros en Van den Bergh getiteld ‘Kennis benutting in onderzoekende scholen’ richtte zich op het versterken van de onderzoekscultuur in scholen. Binnen het project zijn verschillende instrumenten ontwikkeld, zoals een scan onderzoekscultuur, interventiekaarten, een kennisbenuttingstool voor het gebruik van literatuur, en een dialooginstrument. In het onderzoek is gekeken of en hoe de onderzoekscultuur van scholen veranderde door het inzetten van deze instrumenten. In dit blog lees je meer over het genomineerde onderzoek.

Anje Ros  en Linda van den Bergh zijn ook sprekers op het NRO-congres. Ros Zij geeft een actieve workshop rondom het thema professioneel leiderschap. Van den Bergh geeft een interactieve presentatie over passend leren omgaan met uitdagend gedrag.