Leerlingen leren beter lezen met oefensoftware

Leerlingen die oefensoftware gebruiken bij het leren lezen, boeken meer leerwinst bij het technisch lezen. Hoe vaker ze oefenen met de software, hoe meer leerwinst. Ook op spelling en letterkennis gaan de leerlingen meer vooruit, alleen minder duidelijk. De frequentie van het gebruik had geen effect op spelling en letterkennis. Dit blijkt uit praktijkgericht onderwijsonderzoek van de Radboud Universiteit in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Uitgeverij Zwijsen.

Het onderzoek werd gedaan in het eerste half jaar van groep 3 met de software van de leesmethode Veilig leren lezen. De 57 scholen die meededen, waren verdeeld over drie groepen: scholen die niet met de software werkten, scholen die alleen op school met de software werkten, en scholen waar de leerlingen op school én thuis met de software oefenden.

Thuissoftware

Er zijn geen verschillen in leerwinst tussen scholen waar alleen de schoolsoftware werd gebruikt en scholen waar de leerlingen ook met de thuissoftware werkten. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de thuissoftware maar heel weinig werd gebruikt; gemiddeld hooguit tien minuten per maand per leerling.

De gevonden effecten verschillen in het algemeen niet veel tussen diverse typen leerlingen. Wel bleek dat leerlingen met een laag beginniveau en leerlingen met laagopgeleide ouders meer profiteren van de thuissoftware voor spelling en letterkennis.

Intensiteit

Scholen zouden de software structureler moeten inzetten, volgens onderzoeker Helmer Strik. In dit onderzoek werd de schoolsoftware gemiddeld slechts dertig minuten per maand gebruikt. “En nu was er al effect, dat is best bijzonder. Bovendien zijn er duidelijk indicaties dat intensief gebruik meer effect heeft.

“Ook zou het thuisgebruik omhoog moeten. Je kunt dat stimuleren door de software leuker te maken, door bijvoorbeeld spraakherkenning toe te voegen of game-elementen.”

Voorbereiding

Voor de vraag hoe scholen de software het beste kunnen inzetten, heeft onderzoeker Marjoke Bakker nog wel wat adviezen: “Voorbereiding is heel belangrijk. Leerkrachten zouden een plan moeten maken van hoe ze de software willen inzetten. Veel leerkrachten halen nog niet alles uit het programma wat erin zit. En we zagen dat nog veel scholen een beperkt aantal computers hebben. Dan is het handig om schema’s te maken zodat alle leerlingen regelmatig aan de beurt komen. En leraren kunnen meer de aandacht vestigen op het thuisgebruik van de software, zowel bij de leerlingen als de ouders.”

Bakker, M. e.a. (2017). Oefensoftware bij het leren lezen. Hoe zet je het in en wat levert het op? Een onderzoek naar de leerlingsoftware bij de methode Veilig leren lezen. CLST van de Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en Uitgeverij Zwijsen.

Dit onderzoek (Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen) werd gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek binnen het programma Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek.