Leraren gaan beter lesgeven dankzij Lesson Study

Met Lesson Study doen leraren (vak)didactische en pedagogische kennis en inzichten op, zo wijst een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen uit. Daarnaast vinden leraren het prettig om ervaringen met collega’s te kunnen delen en hebben ze meer plezier in het werk. Ook begrijpen leraren beter hoe leerlingen denken, en profiteren leerlingen mede van deze nieuwe professionaliseringsaanpak.

In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Leraren ontwerpen lessen die ze vervolgens uitproberen. “Ze kijken naar wat leerlingen nu echt met hun lessen doen”, vertelt onderzoeker Siebrich de Vries. “Eén leraar geeft een gezamenlijk ontwikkelde les in de klas, de anderen observeren. Daarna kijken ze samen wat goed ging en wat beter kan. De observerende leraren gebruiken die inzichten ook in hun eigen lessen. Het is een werkwijze die stimuleert om na te denken over onderwijs en wat het doet met leerlingen. Met als doel het onderwijs te verbeteren.” Lesson Study is geschikt voor alle onderwijsniveau’s, van primair tot hoger onderwijs.

Aanzetten tot leren

De Vries en collega’s deden een uitgebreid literatuuronderzoek naar de werking van Lesson Study. En ze volgden twee jaar lang 30 docenten Nederlands en wiskunde van 13 middelbare scholen om te kijken of Lesson Study ook in Nederland zin heeft.
Uit de overzichtsstudie blijkt dat Lesson Study een goede manier is om theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Hoe meer ervaring met Lesson Study, hoe beter dat gebeurt. Verder lijken alle vier de kenmerken van Lesson Study – onderzoek, lesplanontwikkeling, onderzoeksles geven en observeren, en reflectie – tot leren aan te zetten.

Uitdagend

De Nederlandse docenten vonden Lesson Study heel uitdagend maar ook inspannend. Ze vonden de vier kenmerken leerzaam en uitvoerbaar. “Vooral observeren en nabespreken werd door de docenten gezien als prettige en waardevolle onderdelen”, aldus De Vries. Onderzoek en lesplanontwikkeling kostten hen wat meer moeite. Terwijl deze onderdelen juist zo belangrijk zijn om te leren van het Lesson Study proces.

Motivatie

De volgende factoren blijken het leren van Lesson Study te bevorderen:

  1. Docenten die er zelf voor kiezen, gemotiveerd zijn en het nut ervan inzien.
  2. Begeleiding zowel op proces als op (vak)didactische inhoud (inclusief het verschaffen van goed materiaal).
  3. Aandacht voor de samenwerking tussen docenten in de teams.
  4. Een schoolleiding die Lesson Study langdurig en inhoudelijk steunt, er tijd voor organiseert en de aanpak onderdeel maakt van het werk van docenten.

“Als een van die factoren ontbreekt, is dat zeer belemmerend voor de effectiviteit van Lesson Study”, besluit De Vries.

De Vries, S., Roorda, G. & Van Veen, K. (2017). Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering voor de Nederlandse context? Rijksuniversiteit Groningen.

Deze case report werd door het NRO gefinancierd vanuit het programma Overzichtsstudies.

Meer informatie